DIVERSE ANUNȚURI

Programul anual 2024 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul județului Tulcea pentru activități nonprofit, în condițiile Legii nr. 350/2005

 

Județul Tulcea face cunoscut Programul anual 2024 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul județului Tulcea pentru activități nonprofit, pentru Domeniul Sport, Domeniul Activități social/culturale și de tineret și Domeniul Culte, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în sumă totală de 3.492.500 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes propuse a fi finanțate sunt următoarele:

-       Domeniul Sport 850.000 lei;

-       Domeniul Activități social/culturale 592.500 lei;

-       Tineret 50.000 lei;

-       Domeniul Culte 2.000.000 lei.​

Anunț de atribuire  finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Tulcea pentru anul 2019​Anunț de atribuire  finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Tulcea pentru anul 2019.pdfAnunț de atribuire finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Tulcea pentru anul 2019.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean  222E​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean  222E.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean 222E.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222G​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222G.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222G.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222E​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean  222E.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean 222E.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222C​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222C.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222C.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222B​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222B.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 222B.pdf
PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 229​PUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 229.pdfPUBLICATIE privind conditiile de exercitare a dreptului de acces in zona drumului judetean DJ 229.pdf
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  DIN BUGETUL JUDEȚULUI TULCEA, PE ANUL 2019, CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DE LEGE, CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN JUDEȚUL TULCEA

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Tulcea, codul fiscal 4321607, adresa : str. Păcii nr.20, telefon: 0240/502238, fax: 0240/511212, e-mail: office@cjtulcea.ro.

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona - finanţarea cultelor religioase conform Legii 350/02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Denumirea autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv:

  - Consiliul Judeţean Tulcea, persoana de contact: Gheorghe Lorelia, tel. 0240/502238 sau site-ul Consiliului Judetean Tulcea  www.cjtulcea.ro, categoria anunturi publice - diverse anunturi.

 4.a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 07 august 2019, ora 1630.    

    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigilat  - Consiliul Judeţean

Tulcea, str. Păcii, nr.20, cod postal 820033  la  Registratura unităţii, parter.

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele – Română .

    5. Sursele de  finanţare şi de plată – bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea, în limita sumei de 850.000 lei alocată cu această destinaţie.

   6. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi descărcat de pe site-ul instituției www.cjtulcea.ro

   7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii - punctajul cel mai mare obţinut în urma evaluării.

 Menționăm că anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr. 107/2 iulie 2019

 
 
        GHID finantare culte 2019.pdfGHID finantare culte 2019.pdf

          Anexe.rarAnexe.rar
 
 
    .
Consiliul Județean Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 43/ 1997 republicată, privind regimul drumurilor, comunică restricția de circulație pe următoarele sectoare de drumuri județene din județul Tulcea, astfel :

1.     Tudor Vladimirescu - Plaur, DJ 222N de la Km 5+ 628 până la Km 21+390 MTMA este de 20t;

2.     Plaur - Chilia Veche, DJ 222N de la Km 21+390 până la Km 78+309 MTMA este de 7t;

3.   Grindu, DJ 222M  - DN 22E, de la Km 0+000 până la Km 10+600 MTMA este de 20t.

Perioada restricțiilor este :

-          permanentă;

-          viteza maximă admisă – 40 Km/h;

-          intervalul orar al restricției este între orele : 0 – 24.

4 Menţionăm că excepţie fac autovehiculile care transportă produse agricole unde MTMA este 40tCONCURSUL DE SOLUȚII CU TEMA “SEMNALIZAREA INTRARILOR IN JUDEȚUL TULCEA”
ORGANIZATOR: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
DATE DE CONTACT: STR. PĂCII, NR. 20, MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, TELEFON/FAX: 0240502217 / 0240517843, EMAIL: mona.munteanu@cjtulcea.ro ; enache.caraman@cjtulcea.ro
PARTENER: ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA DOBROGEA
DATE DE CONTACT: BD. TOMIS, NR. 143 A, ET. 9, CAMERA 901, MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚ, TELEFON/FAX : 0241520443/0241520443, EMAIL: oar_cta@yahoo.com.
LANSAT ȘI PUBLICAT PE S.E.A.P., PRIN ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 295/08.09.2017.
TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR: 25.10.2017, ORA 12.​


ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

 

1. Autoritatea contractanta: Consiliul Judeţean Tulcea, codul fiscal 4321607, adresa : str. Pacii nr.20, telefon: 0240/502238, fax: 0240/511212, e-mail: office@cjtulcea.ro.
2. Categoria serviciilor ce se vor achizitiona - finantarea cultelor reiigioase conform Legii
350/02.12.2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general.
3.  Denumirea autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din
documentatia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obtinere a exemplarului
respectiv:
- Consiliul Judetean Tulcea, persoana de contact: Gheorghe Lorelia, tel. 0240/502238 sau
site-ul Consiliului Judetean Tulcea www.cjtulcea.ro, categoria anunturi publice - diverse
anunturi.
4.a) Data Iimita pentru depunerea ofertelor: 05 septembrie 2017, ora 16,30.
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, in plic sigilat  - Consiliul Judeţean
Tulcea, str. Pacii, nr.20, cod postal 820033  la Registratura unitatii, parter.
c) Limba sau Iimbile in care trebuie redactate ofertele - Romans .
5. Sursele de finantare §i de plats - bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea, in limita sumei de 150.000 lei alocata cu aceasta destinatie.
6. Informatii privind conditiile de eligibilitate precum  şi cerintele minime cu privire la
capacitatea tehnica  §i la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca
solicitantul se regasesc in Ghidul soiicitantului, care poate fi descarcat de pe site-ul institutiei
www.citulcea.ro
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii - punctajul cel mai mare obtinut in urma evaluarii .
Mentionam ca anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea a VI-a, nr. 145
din 03 august 2017.

 

   - Ghid Finanţare Culte

   - Anexe​​

Rezultatul şedinţei de atribuire din 30.01 2017, privind traseul judeţean de persoane prin curse regulate nr. 053, Mineri –Tulcea oraş – Tulcea Tabără Bididia.​​
ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

 

1.  Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea str. Păcii nr. 20, cod fiscal: 4321607, telefon 0240/502238, 0240/502230, fax: 0240/511212, e-mail office@cjtulcea.ro .
2.  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
3.  Domeniul pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:  Culte religioase.
Programul anual propriu al Consiliului Judeţean Tulcea pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial partea a-VI-a nr. 25/8.02.2016.
4.   Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 700.000 lei. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10% cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.
5.  Data limită pentru  depunerea propunerilor de proiecte: 16 mai 2016, ora 1630, iar ședința de deschidere a ofertelor va fi pe data de 17.05.2016, ora 1200.
6.  Durata finanţării: anul 2016.
7.  Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din Judeţul Tulcea.
8.  Eligibilitatea aplicanţilor
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;
- solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
- solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române);
- fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului;
- să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;
(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:
- sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţie şi reglementările în vigoare;
- au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi;
- sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o altă procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare.
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.
9. Perioada de selecţie si evaluare : 17 – 24 mai 2016.
10. Documentele de eligibilitate ale proiectului pot fi trimise numai prin poştă sau direct la registratură, în plic sigilat la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judeţean Tulcea, str. Păcii nr. 20, Tulcea, la registratura unităţii, parter.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Tulcea -  Direcţia Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor – Serviciul Accesare Fonduri Externe, telefon 0240/502238, 0240/502230 şi de pe site-ul instituţiei www.cjtulcea.ro, categoria anunţuri publice.
 

În atenția beneficiarilor publici și privați pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Vineri, 11 aprilie 2016, a avut loc la București întâlnirea între reprezentanții ADI ITI Delta Dunării,  Consiliul Județean Tulcea și reprezentanții Autoritații de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Până la momentul actual, participarea potențialilor beneficiari publici și privați pentru call-ul din aprilie a fost restricționată, aceștia fiind declarați neeligibili, datorită faptului că Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării nu a fost încă aprobată.

În acest context, în urma întâlnirii mai sus menționată, s-a obținut corectarea ghidurilor PNDR pentru care ITI are alocare și introducerea posibilității ca toți beneficiarii publici și privați să poată depune cererile de finanțare la nivel național.

Alocarea indicativă pentru mecanismul ITI urmează să fie aprobată în cursul anului 2016, după aprobarea Strategiei ITI DD. 

Horia TEODORESCU – Președinte Consiliul Județean Tulcea
Ilie PETRE – Președinte ADI ITI DD
ANUNŢ​

 

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI DELTA DUNĂRII organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant. Detalii...​​

Data publicării anunţului: 11.02.2016​​​

A N U N Ț 

​ 


Chestionarul se poate descărca de la acest link​


Adresă Secretariat ADI-ITI DD: Tulcea, str. Păcii, nr. 20, sediul vechi al Consiliului Județean Tulcea, etaj. 2; e-mail: office@itideltadunarii.com

COMUNICAT

Consiliul Județean Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 43/ 1997 republicată, privind regimul drumurilor, comunică restricția de circulație pe următoarele sectoare de drumuri județene din județul Tulcea, astfel :

1.     Tudor Vladimirescu - Plaur, DJ 222N de la Km 3+730 până la Km 21+390 MTMA este de 20t;

2.     Plaur - Chilia Veche, DJ 222N de la Km 21+390 până la Km 78+309 MTMA este de 7t;

3.   Grindu, DJ 222M  - DN 22E, de la Km 0+000 până la Km 10+600 MTMA este de 20t.

Perioada restricțiilor este :

-          permanentă;

-          viteza maximă admisă – 40 Km/h;

-          intervalul orar al restricției este între orele : 0 – 24.

​​DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI TULCEA

Face cunoscute localităţile deficitare în medici de familie, în vederea acoperirii lor de către medici care ar dori să îşi înfiinţeze C.M.I.-uri în localităţile respective:
  • MALIUC
  • CRIŞAN
  • PARDINA
  • JIJILA
  • HORIA
  • SOMOVA
  • SULINA
Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, str. Viitorului nr. 50, telefon 0240.534134 - biroul RUNOS.