LICITAȚII DE CONCESIONARE/VÂNZARE

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri Teren cu categoria de folosinţă „curţi-construcţii, ape curgătoare și ape stătătoare”, situat în Amenajarea piscicolă Lunca
Anunt de anulare procedura licitatie AP Periteasca
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Periteașca
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri Teren piscicol situat în Amenajarea piscicolă Periteașca
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Periteașca
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Iazurile
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Popina - EC 21
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Chilia I
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Iazurile
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Popina - EC22
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri teren piscicol situat in Amenajarea piscicola Popina - EC21
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri amenajare piscicola Chilia
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri categoria de folosinta ''curti - constructii'' localitatea Partizani
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri teren categoria "curți - construcții" localitatea Partizani
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune amenajare piscicola Lunca
Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Amenajare piscicolă Chilia I