ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA (conform HCJ 93_7/2016)

TOTAL - 156, din care Demnitari - 3, Funcţionari publici - 123, Personal contractual - 30