BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PANAIT CERNA" TULCEA
 
Adresa: Tulcea, Str. Isaccei, nr.20
www.tulcealibrary.ro
Telefon-fax: 0240.513833
E-mail: bibliotecatulcea@yahoo.com
Director: Dima Ligia
Bilioteca Panait Cerna 
 
Biblioteca publică a oraşului Tulcea este continuatoarea bibliotecii Prefecturii Judeţului Tulcea, înfiinţată între anii 1878-1879, imediat după instaurarea administraţiei româneşti, înzestrată din dispoziţia unora dintre foştii prefecţi ai judeţului, printre care şi poetul Ioan Neniţescu. Devastată în timpul primului război mondial, a fost reînfiinţată sub denumirea de „Panait Cerna”.
În prezent, Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna deţine peste 330.000 de unitãţi biblioteconomice (cărţi, periodice, documente audiovizuale şi electronice, colecţii speciale de manuscrise, fotografii, ş.a.), cu caracter enciclopedic, organizate în colecţii uzuale, de bază şi speciale. Structura organizatorică a instituţiei şi categoriile de personal au suportat modificări esenţiale după 1990, în consens cu schimbările socio-profesionale intervenite şi cu nevoile şi cerinţele tot mai diversificate ale utilizatorilor: Centru metodic şi de informare comunitară, Secţia de colecţii speciale "Manuscrise. Arhive personale. Corespondenţă", Mediatecă şi serviciu pentru nevăzători, Ludotecă, secţie de carte în limbi străine, săli de lectură şi secţii de împrumut pentru adulţi şi copii, serviciu de informare şi documentare europeană, un Bibliobuz, serviciu de animaţie culturală.
Bilioteca Panait Cerna 
Bilioteca Panait Cerna 
Recent renovată, biblioteca judeţului este înzestrată cu reţea de calculatoare, soft integrat de bibliotecă TINLIB, imprimante, scaner, modul OPAC destinat utilizatorilor pentru accesarea bazei de date a bibliotecii. Se asigură accesul gratuit la Internet prin Centrul inaugurat în anul 2008 în cadrul Programului Global Libraries finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates şi administrat de International Research & Exchanges Board.
În anul 1995 se publică primul număr al buletinului «Lectura publică». Publicaţiile proprii ale bibliotecii sunt "Personalia. Dicţionar bibliografic", "Personalia - index de nume -, Carte cu autograf", realizata în colaborare cu ICEM Tulcea.
O atenţie specială se acordă informării şi documentării bibliografice pe baza colecţiilor proprii sau din alte surse, realizării bibliografiei locale pe suport electronic, actualizării bazelor de date privind oamenii de seamă care au desfăşurat o activitate în judeţul Tulcea, istoriei şi tradiţiei lecturii publice în judeţul Tulcea.
Paşi importanţi pe drumul modernizării şi dezvoltării, al diversificării serviciilor şi facilităţilor asigurate utilizatorilor, au făcut cele 49 de biblioteci comunale şi orăşeneşti ale judeţului pe care Biblioteca Judeţeană le asistă metodologic, îndrumare în cadrul căreia colaborează cu administraţiile publice locale pentru renovări de sedii, achiziţii de echipamente de tehnică de calcul, organizarea Centrului de acces gratuit la Internet la biblioteca din Sulina, în cadrul aceluiaşi program internaţional, atribuirea de denumiri de personalităţi locale bibliotecilor din Babadag, Sulina, Greci, Izvoarele, I.C.Brătianu, Jurilovca, Cerna.
Biblioteca Judeţeană a găzduit de-a lungul anilor numeroase evenimente culturale prestigioase, personalităţi ale culturii române luminând atmosfera şi publicul cu simpla prezenţă, dar şi cu opera şi discursul scriitorii Mircea Sântimbreanu, Radu Cârneci, Tudor Opriş, şi mulţi alţii.
biblioteca biblioteca biblioteca biblioteca