DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA


Adresa:  Tulcea, str. Gloriei, nr. 4A 
Conducerea: Director executiv  Furtună Nicoleta
Program:  luni - vineri, 08.00 -16.00
Audiente:  miercuri, 10.00 - 12.00
Tel.:  0240 536343 
Fax:  0240 536344
E-mail: office@dpcjeptl.ro
Web: www.dpcjeptl.ro

       Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. A fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 2005, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2004, funcţionând cu denumirea de "Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Tulcea". Începând cu data de 13 august 2010, prin Hotărârea nr. 85 a Consiliului Judeţean, aceasta se reorganizează purtând denumirea de Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.


          Scopul activităţii acestei instituţii este aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, precum şi coordonarea şi controlul metodologic a activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Tulcea.

          Principalele atribuţii ale Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, sunt:

  • actualizează Registrul judeţean de evidenţă a persoanelor;
  • furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
  • utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
  • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurtării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

          Obiectivul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea este deservirea în cele mai bune condiţii a cetăţenilor care, direct sau indirect, solicită rezolvarea diferitelor categorii de lucrări pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.

[ organigrama ] [ stat functii ]