CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ TULCEA


Adresa: Tulcea, Strada Gloriei, nr. 6, etaj I
Telefon/Fax : 0240-511320, 511300
e-mail: cjrae.tulcea@yahoo.com
Director: Bălan Iulia

         Despre noi

 • Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Tulcea este o unitate conexa a invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si coordonata de Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea.
 • Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Tulcea reprezinta o institutie de invatamant specializata in oferirea, coordonarea si monitorizarea de servicii educationale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, parintilor si membrilor comunitatii, pentru a asigura tuturor accesul la o educatie de buna calitate precum si asistenta necesara in acest sens.
 • Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Tulcea ofera servicii, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivel judetean, activitatea si serviciile educationale oferite de catre: Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica, cabinetele de asistenta psihopedagogica si cabinetele logopedice din scoli.

         Obiectivele principale

 • Cuprinderea si mentinerea in sistemul de invatamant obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitatile lor psiho-individuale si sociale;
 • Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii educatiei de calitate in functie de potentialul bio-psiho-social al fiecarui copil/tanar;
 • Informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul schimbarii mentalitatii si al imbunatatirii activitatii didactico-educative;
 • Crearea conditiilor de dezvoltare a personalitatii elevilor/tinerilor in vederea integrarii acestora in viata scolara, sociala si profesionala;
 • Implicarea parintilor in activitati specifice unei relatii eficiente: scoala - familie - comunitate, ca baza a adaptarii scolare si integrarii sociale a copiilor/tinerilor.

Servicii educationale:

 • servicii de consiliere psihopedagogica si orientare scolara si profesionala, prin Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica si cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica;
 • servicii de terapie a tulburarilor de limbaj, prin cabinetele logopedice interscolare; 
 • servicii de informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, parinti, alti membri ai comunitatii;
 • servicii de orientare a formarii initiale si continue prin parteneriate cu institutiile abilitate sa ofere formare initiala si continua;
 • servicii de terapii specifice oferite prin CJAP si cabinetele de asistenta psihopedagogica.

Beneficiari

 • copii, elevi, tineri;
 • parinti sau apartinatori legali ai copiilor;
 • personalul angajat in unitatile de invatamant sau in alte institutii care actioneaza in domeniul problematicii copiilor;
 • studenti;
 • membri ai comunitatii locale.

InstituŢii subordonate

 • Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Tulcea
 • Cabinetele de asistenta psihopedagogica;
 • Cabinetele logopedice interscolare;

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Tulcea

CJAP este o institutie subordonata organizatoric ISJ si CJRAE iar, din punct de vedere metodologic, MECT. impreuna cu cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica desfasoara actiuni de informare, cunoastere si consiliere psihopedagogica a prescolarilor/ elevilor, actiuni de indrumare a parintilor si de colaborare cu comunitatile locale, in scopul orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor. impreuna cu cabinetele scolare/ interscolare de asistenta psihopedagogica.

Cabinetele logopedice interscolare sunt unitati conexe de invatamant special integrat coordonate de CJRAE. Activitatea acestora consta in terapia tulburarilor de limbaj si de comunicare, precum si in elaborarea si realizarea unor  programe/proiecte specifice,  corespunzatoare principalelor disfunctionalitati ale limbajului si comunicarii.


   

Proiecte 2010-2011 

 • "Cluburi Antidrog"
 • "Parinti responsabili"
 • "intelege diferenta, respecta realitatea"

revista semestriala:

 • "Info Psihoeducational"

         Parteneri:

 • Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea;  
 • Centrul de Evaluare, Prevenire si Consiliere Antidrog Tulcea;
 • Unitatile scolare;
 • Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta;
 • Centrul de Asistenta Psihopedagogica Constanta.