REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINAlogo.png

Adresa: Sulina, Str. I, nr. 202, judeţul Tulcea, cod 825400
www.azlsulina.ro
Telefon: 0240 543241; 0240 543242; 0240 543650; 0758.114410


Fax: 0240 543294
Reprezentanţa Tulcea tel/fax: 0240 517632
e – mail: office@azlsulina.ro
Preşedinte – Director general: Ioniţă Dragoş

AZL Sulina

PREZENTARE GENERALĂ

R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina administrează o suprafaţă de 175,5117 ha, inclusă în intravilanul oraşului Sulina, compusă dintr-un număr de 2 perimetre, amplasate atât în zona oraşului, cât şi în jurul bazinului maritim de tranzit.
            În perimetrul 1 şi în zona amenajată a perimetrului 2, care au statut de zonă liberă,  sunt amplasate lucrări de infrastructură (cheuri, platforme, accese rutiere), clădiri cu destinaţie administrativă, spaţii comerciale, depozite,  reţele de energie electrică, alimentare cu apă şi canalizare.
            Perimetrul 2, zona neamenajată, este compusă din 1.339.510 mp de teren neamenajat, parte din teren provenind din dragarea bazinului maritim de tranzit; bazinul maritim de tranzit în suprafaţă de 330.850mp şi o adâncime de 7 m şi bazinul fluvial destinat navelor de agrement şi pescăreşti, în suprafaţă de 50.150mp. Atât înainte, cât şi după 1989, unitatea a desfăşurat în permanenţă o activitate rentabilă, materializată prin niveluri  ridicate ale profitului anual .
Actuala tendinţă de intrare în piaţa europeana, în piaţa din Orientul Mijlociu şi a ţărilor riverane Mării Negre precum şi infrastructura, experienţa, competenţa şi spiritul de echipă existente aici de peste 20 ani, au readus in atenţie Portul Sulina ca zonă liberă, port de tranzit dotat cu spaţii de depozitare disponibile pentru desfăşurare a activităţilor de producţie şi servicii.
            Administraţia Zonei Libere Sulina îşi orientează intenţiile către aceste din urma două domenii de activitate: producţie şi servicii. Astfel, posibilitatea de depozitare a  bunurilor  în  zona  liberă se completează cu operaţiuni de prelucrare, sortare, marcare, asamblare şi altele.
             Bunurile depozitate şi prelucrate în zona liberă pot fi livrate pe piaţa reprezentată de statele fostei Comunităţi a Statelor Independente, dar şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Specialiştii noştri stau la dispoziţie celor interesaţi în tot ceea ce priveşte activitatea în zona liberă.
AZL Sulina
ACTIVITĂŢI CE POT FI DESFĂŞURATE
            Condiţiile în care funcţionează Administraţia Zonei Libere Sulina sunt în conformitate cu legislaţia română. Activităţile ce pot fi desfăşurate în zonele libere, de către operatori, sunt cele  prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
Pentru toate tipurile de activităţi, precum şi pentru  bunurile ce intră sau ies din zona liberă este necesară existenţa documentelor prevăzute de legislaţia română în vigoare. Activităţile menţionate pot fi efectuate de către orice persoană fizică sau juridică română sau străină, pe bază de licenţe emise de către Administraţia Zonei Libere Sulina.

            Este interzisă introducerea în zona liberă a următoarelor bunuri: materiale explozive, droguri, arme, muniţii, substanţe psihotrope, materiale radioactive, substanţe toxice, precum şi alte bunuri prohibite de legislaţia română.
Desfăşurarea de activităţi în zona liberă se poate face fie în urma adjudecării unui contract de închiriere terenuri/spaţii licitaţiile publice organizate periodic, fie prin obţinerea unei  licenţe de lucru, devenind astfel “Utilizatori ai zonei libere”.
            Licenţele de lucru sunt eliberate pe durate de: 1 luna, 3 luni, 6 luni şi 12 luni, iar valoarea acestora este stabilită în funcţie de tipul activităţii şi durata solicitată.
Permisele de acces în Zona Liberă Sulina se eliberează pentru persoane fizice şi mijloace de transport zilnic, lunar sau anual.
            Preţul acestora este cuprins între 5 - 150 Euro, in funcţie de durata solicitată, iar în cazul mijloacelor de transport, în funcţie de greutatea proprie a autovehiculului şi de durata solicitată.
          FACILITĂŢI OFERITE UTILIZATORILOR
Pachetul de facilitaţi garantate  utilizatorilor, conform Legii nr. 84/1992 este cel mai  atractiv, cuprinzând in principal:
 • concesionarea de terenuri şi  construcţii ( pe o perioadă de până la 49 ani);
 • închirierea de terenuri şi  construcţii ( pentru perioade cuprinse între o lună şi 5 ani);
 • scutire de taxe vamale;
 • posibilitatea transferului în străinătate a capitalului şi a profitului;
 • garantarea investiţiilor realizate;
 • plata în valută a serviciilor şi a salariilor;
 • posibilitatea schimbării originii mărfurilor;
 • birocraţie redusă
Importatorii şi exportatorii care realizează investiţii în Zona Liberă Sulina mai beneficiază şi de o serie de alte facilităţi:
 • mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate sau destinate altor ţări, care se introduc în Zona Liberă sau se scot din Zona Liberă sunt exceptate de plata taxelor vamale;
   
 • materialele şi accesoriile româneşti care intră în Zona Liberă şi sunt folosite pentru fabricarea unor bunuri sunt scutite de taxe vamale, cu îndeplinirea formalităţilor de export;
 • bunurile româneşti care se utilizează pentru construcţii, reparaţii şi întreţinerea de obiective în teritoriul Zonei Libere sunt scutite de taxe vamale;
 • bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate în altă zonă liberă, fără plata taxelor vamale;
 • navele ce operează în Portul Liber Sulina şi nu ating alte porturi dunărene sunt scutite la plata taxei de canal .
           
            Trebuie menţionat că investitorii din zona liberă Sulina au acces în acelaşi timp - prin Canalul Internaţional Sulina, în Vestul şi în Nordul Europei, iar în Orientul Apropiat şi Mijlociu - prin Marea Neagră.
            Toate tarifele de transbord  (direct şi indirect), administrare barje, manevră, remorcaje de linie, costuri amarare/asigurare, rate zilnice de încărcare/descărcare, agenturare, preţuri de aprovizionare  pot fi negociate direct cu Administraţia Zonei Libere Sulina, a cărei flexibilitate a crescut semnificativ  în beneficiul reciproc al armatorilor, expeditorilor şi navlositorilor.
BAZA MATERIALĂ – INFRASTRUCTURAAZL Sulina
            Activităţile si operaţiunile ce pot fi desfăşurate în zona liberă, prezentate anterior, sunt susţinute de o puternică bază materială şi anume:
PERIMETRUL I

            Perimetrul I, în suprafaţa de 34.894 mp, este închis cu împrejmuire din plasa de sârmă, având amplasată pe latura de est, lângă cheul Dunării, intrarea principală cu cabină de poartă şi vamă. Pe latura de sud este amplasată încă o poartă de acces.
            Incinta perimetrului 1 include următoarele construcţii:
 • sediul administraţiei, o clădire cu un număr de 15 încăperi, dispuse pe 2 niveluri, ( 8 la parter si 7 la etaj), având suprafaţa de 277 mp/nivel,
 • clădirea pentru sedii de firme, o clădire cu 4 încăperi la parter şi 5 încăperi la etaj, având suprafaţa de 128 mp/nivel,
 • două clădiri tip vilă cu spaţii pentru sedii de firme, cu un singur nivel şi o suprafaţă de 292 mp,
 • magazie pentru mărfuri generale şi mărfuri speciale cu o suprafaţa de 3500 mp, cu o structura din elemente metalice demontabile, având 4 deschideri independente cu lăţimea de 13 m, lungimea de 69 m şi înălţimea de depozitare de 4 m. Magazia este dotată cu instalaţie pentru combaterea incendiului,
 • atelier de întreţinere şi reparaţii pentru utilaje portuare (revizii tehnice şi reparaţii curente ale utilajelor),
 • post de transformare pentru energia electrică, având o capacitate de 400 KVA, care asigură alimentarea tuturor consumatorilor din perimetrul 1,
 • 2 cabine poartă,
 • staţii de pompe şi hidrofor, având capacitatea de 200mc,
 • centrala termică, având o capacitate de 500Kcal/h, asigurând încălzirea spaţiilor administrative.
            În acest perimetru se pot oferi spre închiriere şi concesionare diferite parcele cu teren amenajat şi spatii acoperite:
 • platformă betonată în suprafaţa totala de 6.000 mp
 • platformă pietruită cu structura din macadam compactat - 4.500mp
            Pe latura dinspre Dunăre a perimetrului I este construit un cheu vertical cu lungimea de 150 ml, cu posibilităţi de alimentare a navelor care acostează la cheu cu apă şi energie electrică.
            Între perimetrul 1 si 2 este amenajat un drum rutier de acces.În acest perimetru sunt închiriate spaţii în suprafaţă de 243 mp şi 157 mp teren.
PERIMETRUL II – zona liberA
            Zona molului actual al bazinului maritim de tranzit, împrejmuită cu panouri din plasă de sârmă, dispune la intrare-ieşire de poartă de acces şi de post de pază şi vamă.
            Întreaga zonă dispune de acces rutier, începând din zona de intrare-ieşire către molul bazinului, din vecinătatea coronamentului bazinului actual,  de-a lungul molului, cât şi de jur-împrejurul bazinului de tranzit.
            În incinta acestui perimetru se află o suprafaţă de platformă pietruită de 20.000 mp, amplasată pe latura de V a bazinului, o suprafaţă de 13.000 mp platformă pietruită amplasată pe molul bazinului, cu acces la cheul de la Dunăre şi la cel al bazinului şi o suprafaţa neamenajată cu acces la cheu de la Dunăre, totalizând 4.000 mp.
            Toate parcelele sunt oferite spre închiriere sau concesionare. Construcţiile incluse in incinta perimetrului 3 sunt:
 • clădire pentru administraţie-construcţie cu un nivel, executată din zidărie portantă, cu acoperiş din chesoane şi fâşii cu goluri, dispunând de 334 mp spaţii pentru sedii care pot fi oferite spre închiriere sau concesionare utilizatorilor zonei,
 • magazie de mărfuri generale în suprafaţa de 1565 mp, având dimensiunile 84,93 x 18,43 m, construită din stâlpi de beton armat dispuşi în 14 travei de 16 m şi deschidere de 18 m, cu acoperiş din elemente de beton armat. Înălţimea de depozitare poate avea 4 m. Magazia dispune de instalaţie PSI,
 • staţie de pompe şi hidrofor cu capacitate de 200 mc,
 • post de transformare cu capacitatea de 2 x 250 KVA, pentru alimentarea tuturor consumatorilor din zonă.
AZL Sulina            În această zonă este construită o reţea electrică de iluminat  pe stâlpi de beton armat de 20 m înălţime şi cofrete pentru alimentarea cu energie electrică a navelor amplasate din 50 în 50 de m, cu capacitatea de 50 KW, cât şi o reţea pentru alimentarea cu apă a hidranţilor  amplasaţi la cheuri.
Pe laturile bazinului maritim sunt construite cheuri pereate totalizând 2.200 m, cu  dane de operare, iar pe latura de la Dunăre a molului bazinului, 450 m cheu pereat si 150 m cheu mixt.

            Perimetrul 2 – Zona Liberă, este închiriat în proporţie de 90%, pentru o perioada de 5 ani.
            Perimetrul 2, zona neîngrădită, totalizând o suprafaţă de 1.339.510 m2 neamenajată, neîngrădită şi liberă de sarcini, este oferită spre închiriere sau concesionare. Prin dispunerea sa, acest perimetru are acces la Dunăre, bazinul maritim şi bazinul fluvial.  Perimetrul 2, zona neîngrădită, este închiriat în proporţie de 2%.
 
ALTE DOTĂRI:
 • 3 macarale plutitoare de 16 tone utilate cu graifere si cârlig;
 • 2 macarale plutitoare de 32 tone autopropulsate dotate şi pentru manipularea containerelor de 20 si 40 picioare;
 • 2 împingătoare fluviale de 840 CP;
 • un împingător maritim de 630 CP;
 • 2 barje de 1.500 tm cu capace;
 • 2 BM-uri de 150 CP;
 • 1 gabara de 100 to;
 • motostivuitoare cu capacitate de 3,5 si 10 tone;
 • fadrome, tractoare si trailere.
             
            Utilajele din proprietatea regiei sunt închiriate în proporţie de 80%, pe perioade de câte un an