Anunţ cumpărare directă - Prestare servicii de vizibilitate în cadrul proiectului image0026.pdf" Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri din judeţul Tulcea" ​​​
​Anunt licitaţie deschisă: Lucrări de întretinere periodică poduri şi podeţe. Informatii suplimentare pe site-ul www.e-licitatie.ro, nr. anunţ de participare 122629
Anunt cerere de oferte: Lucrări de întretinere drum pietruit DJ 222M, Intresectie DN22E-Grindu, km 0+000-10+680. Informatii suplimentare pe site-ul www.e-licitatie.ro, nr. invitatie de participare 295926
Anunt cerere de oferte: Lucrari de intretinere drum pietruit DJ 223A, Fantana Mare-intresectie DN22D, km 30+800-39+800. Informatii suplimentare pe site-ul www.e-licitatie.ro, nr. invitatie de participare 294829
Anunt licitatie deschisa: Lucrari de întretinere multianuala a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea în perioada 2011 – 2014. Informatii suplimentare pe site-ul www.e-licitatie.ro, nr. anunt de participare 121054