Acte normative de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Tulcea
Structura organizatorică
Atribuţiile departamentelor
Programul de funcţionare
Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001
Lista documentelor de interes public
Modalităţi de contestare a deciziei autorităţilor publice
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2017
Raport de activitate al Presedintelui Consiliului Judetean Tulcea in perioada ianuarie - decembrie 2016
Raport de activitate a Consiliului Judeţean in anul 2017
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2018
Raport de Activitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2019
Raport de activitate potrivit Legii 544/2001 pentru anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2013
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2014
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2016
Raport de activitate potrivit Legii nr.544-2001 pentru anul 2019
Raport de evaluare a impementarii Legii 544 in anul 2020
Raport al impementării Legii544-2001 pe anul 2019
Raport de activitate al Consililui Judeţean Tulea pe anul 2019
Buletin informativ 2019
Raport de activitate al Consiliului Judetean Tulcea pe anul 2023
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 pe anul 2021
raport petitii 2021
Raport general 544 pe 2021 final
FORMULAR PENTRU COLECTAREA DE PROPUNERI
Raport al implementării Legi544 - 2022
Raport-general-544-pe-2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 în anul 2023