Arhiva - Transparenţă decizională conform Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003

expand Anul: 2019
Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standarizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale
Ghidul explicativ pentru elaborarea ţi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pt. acordarea finanţărilor neramb. din bug. Jud Tulcea, pe anul 2019, pentru domeniile "Sport" şi "Activitaţi social/culturale"
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pt. acordarea finanţărilor neramb. din bug. Jud Tulcea, pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aflat in extravilanul comunei M. Kogălniceanu
Proiect de hotărîre privind aprobarea concesionării,prin procedura licitaţiei a terenului situat în extravilanul comunei Mihail Kogălnceanu aparţinînd domeniului privat al judeţului
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărire privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole in vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2020
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale judeţului Tulcea şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Tulcea,pe anul 2020
Nota de fundamentare privind modificarea şi completarea Proiectului de Hotarâre privin stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Tulcea pentru anul 2020
expand Anul: 2018
Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ pentru modif. Hotărîrii Consiliu8lui Judeţean Tulcea nr.90/2009 privind aprobarea documentaţiei cadruu pentru concesionarea terenurilor piscicole
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
Anuntul de intentie ref. la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ pentru completarea Hot Consiliului Judetean Tulcea nr. 205/2017 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentind venituri proprii ale Judetului Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de operare de pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Noul Regulament General privind Protecţia Datelor 2017
Politica de confidențialitate
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor ,în anul 2019
Anunț de intenție referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru anul 2019
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
expand Anul: 2017
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Jud Tulcea, pe anul 2017, pentru Sport şi Activitaţi cultural\educative.
Anunt de intentie referitor referitor la elaborarea proiectului de dispozitie pentru aprobarea Planului de Integritate privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Judetean Tulcea.
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind modif. şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012 privind apr. Programului judeţean de transport rutier public de persoane
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor neramb. din bug. Jud Tulcea, pe anul 2017, cultelor religioase recunoscute de lege,din jud.Tulcea
Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2017
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea procedurii da publicare şi difuzare a Monitorului Oficial al Judeţului Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ pentru modif. Hot. Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei-cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ pentru aprobarea modif. si completarii anexei la Hot. Cons. Jud. Tulcea nr. 95/6/19.12.2012 privind aprobarea Prog. judetean de transport rutier public de persoane
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor ,în anul 2018
Anunţ de int. referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter norm. privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Jud. Tulcea, inst. publice subordonate Cons. Jud. Tl. şi ale Regiei Autonome Aeroportul "Delta Dunării"
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ pentru modif. Hot. Consiliului Judeţean Tulcea nr.90-2009 privind aprobarea documentaţiei-cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării
expand Anul: 2016
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al UAT din judeţul Tulcea, membre ale ADIIDM
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul jud. Tulcea, pe anul 2016, pt. Sport şi Activit. soc./cult./educat.
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile cultelor religioase recunoscute de lege
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind ROF ale serviciilor sociale aflate în structura DGASPC Tulcea
Anexe - ROF servicii sociale aflate în structura DGASPC Tulcea
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2016
ANEXA - Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2016
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei la HCJ nr. 95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor subordonate CJT, pentru anul 2017