Transparenţă decizională conform Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de ha 920,9569 , situat în Amenajarea agricolă Dunovăţ - Murighiol
Data publicării:

5/8/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 10), situat în Amenajarea agricolă Pardina,care aparține domeniului public al Județului Tulcea
Data publicării:

4/8/2020

anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitate
Data publicării:

3/12/2020

Anunţul referitor la modificarea şi completarea proiectului de hotărâre privind modificarea unor trasee şi a orelor din graficele de circulaţie din Programul de transport judeţean rutier de persoane, prin servicii regulate
Data publicării:

3/6/2020

Proiect de hotarare nr. 32
Data publicării:

3/6/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea unor trasee şi a orelor din graficele de circulaţie din Programul de transport judeţean rutier de persoane, prin servicii regulate
Data publicării:

2/13/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol , situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru
Data publicării:

2/11/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 4,situat în Amenajarea agricolă Pardina
Data publicării:

2/11/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 5, situat în Amenajarea agricolă Pardina,care aparți
Data publicării:

2/11/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020
Data publicării:

2/10/2020

Anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Jud. Tulcea, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale
Data publicării:

2/6/2020

Proiect de hotărîre privind aprobarea concesionării ,prin licitaţie, a terenului Piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Periteaşca
Data publicării:

1/29/2020

Nota de fundamentare privind modificarea şi completarea Proiectului de Hotarâre privin stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Tulcea pentru anul 2020
Data publicării:

11/20/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale judeţului Tulcea şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Tulcea,pe anul 2020
Data publicării:

10/17/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărire privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole in vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2020
Data publicării:

10/2/2019

Proiect de hotărîre privind aprobarea concesionării,prin procedura licitaţiei a terenului situat în extravilanul comunei Mihail Kogălnceanu aparţinînd domeniului privat al judeţului
Data publicării:

7/24/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aflat in extravilanul comunei M. Kogălniceanu
Data publicării:

6/11/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pt. acordarea finanţărilor neramb. din bug. Jud Tulcea, pe anul 2019, pentru domeniile "Sport" şi "Activitaţi social/culturale"
Data publicării:

5/14/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ privind aprobarea Ghidului solicitantului pt. acordarea finanţărilor neramb. din bug. Jud Tulcea, pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege
Data publicării:

5/14/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
Data publicării:

5/14/2019

Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standarizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale
Data publicării:

3/14/2019

Ghidul explicativ pentru elaborarea ţi implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public în format standardizat şi deschis şi asigurarea transparenţei decizionale
Data publicării:

3/14/2019

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
Data publicării:

12/6/2018

Anunț de intenție referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru anul 2019
Data publicării:

11/7/2018

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor ,în anul 2019
Data publicării:

10/18/2018

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Data publicării:

10/5/2018

Noul Regulament General privind Protecţia Datelor 2017
Data publicării:

10/5/2018

Politica de confidențialitate
Data publicării:

10/5/2018

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de operare de pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea
Data publicării:

9/3/2018

Anuntul de intentie ref. la elaborarea proiectului de hot. cu caracter normativ pentru completarea Hot Consiliului Judetean Tulcea nr. 205/2017 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentind venituri proprii ale Judetului Tulcea
Data publicării:

8/23/2018

Arhiva - Transparenţă decizională