Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nume si prenume

Munteanu Alexandru-Dan

Data si locul nasterii

Apartenenta politica in urma validarii

PSD

Apartenenta politica declarata

Nationalitate

română

Studii


Profesia

Email

PozaFunctia si locul de munca

Telefon-Fax