Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nume si prenume

Popescu Bianca

Data si locul nasterii

Apartenenta politica in urma validarii

PRORomânia

Apartenenta politica declarata

Nationalitate

română

Studii


Profesia

Email

bianca.popescu@cjtulcea.ro

PozaFunctia si locul de munca

Telefon-Fax