Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nume si prenume

Nedelcu Vasile

Data si locul nasterii

Apartenenta politica in urma validarii

PSD

Apartenenta politica declarata

Nationalitate

română

Studii

Profesia

Email

Poza

Functia si locul de munca

Telefon-Fax