Înapoi la prima pagină
Denumire : Cămin de bătrâni Isaccea - Tichileşti
Program :

PHARE 2001, Componenta Investiţii în servicii sociale​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT - Oraşului Isaccea, Spitalul Tichileşti, Fundaţia „Sfânta Ana” Tulcea​

Valoare totala :

163.500 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2005
Detalii :
Denumire : Complex de servicii sociale cu funcţiuni multiple
Program :

PHARE 2001, Componenta Investiţii în servicii sociale​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT - Municipiul Tulcea, Agenţia Judeţeană de Dezvoltare Tulcea​

Valoare totala :

191.358 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2005
Detalii :
Denumire : Proiectarea unui centru informaţional – diagnostic privind combaterea tuberculozei în Euroregiunea Dunărea de Jos
Program :

Tacis 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Agenţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Reni/Ucraina Parteneri: UAT - Judetul Tulcea, Consiliul Raional Reni, Ucraina şi Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, Tacis 2005​

Partener :
Valoare totala :

57.122 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2006
Detalii :
Denumire : Plan de urgenţă şi protecţie împotriva inundaţiilor în Euroregiunea Dunărea de Jos
Program :

Tacis 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Departamentul Regional Odessa de Management al Apei – Consiliul Regional Odessa, Ucraina​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Consiliul Departamental Cornwall, Marea Britanie, Centrul pentru Studii Regionale, Ucraina​

Valoare totala :

330.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2006
Detalii :
Denumire : Reamenajarea Muzeului de Istorie şi Arheologie – Pavilionul Vechi
Program :

PHARE 2001 Componenta Infrastructură Mică​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea​

Valoare totala :

162.090 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Proiectul de Dezvoltare Rurală în judeţul Tulcea, proiect pilot finanţat de Banca Mondială în 5 judeţe din România
Program :
Beneficiar :

Comune beneficiare ale proiectului de dezvoltare rurală în judeţul Tulcea: 22​

Partener :

Numărul total de proiecte finanţate de PDR în judeţul Tulcea - 40, din care:
- 22 de investiţii de alimentare cu apă
- 18 investiţii de reabilitare drumuri comunale​

Valoare totala :

Valoare totală a proiectelor finanţate: 8,96 milioane USD
- finanţare PDR -7,5 milioane USD ( 84% din valoare proiectelor)
- finanţare consiliile locale -1.46 milioane USD (16 % din valoarea proiectelor)​

Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România – Agenda Locală 21 in judeţul Tulcea” – care s-a concretizat într-un plan judeţean de dezvoltare durabilă pentru judeţul Tulcea
Program :

Agenda Locală 21, Program al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :
Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Meşteşugurile - Punte de legătură între nord şi sud, trecut şi viitor
Program :

PHARE CBC 2004, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Asociaţia pentru Integrare Europeană a Judeţului Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, Reni, Ucraina ​

Valoare totala :

55.500 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Reabilitarea / reconstruirea a cinci (5) unităţi şcolare din judeţul Tulcea, în localităţi afectate de inundaţiile din anul 2005
Program :

PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială, Infrastructură regională şi locală / Inundaţii​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT Comuna Dăeni, UAT Comuna Ostrov, UAT Comuna Niculiţel, UAT Orasul Sulina şi UAT Comuna Crişan​

Valoare totala :

525.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Centru Ecoturistic Delta Dunării
Program :

PHARE CBC 2004, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

ARBDD, ICEM, Administraţia Rezervaţiei Dunărea din Ucraina şi Centrul de informare turistică Dunărea de Jos din Vilkovo/Odessa​

Valoare totala :

1.240.325 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Arhetur – Acces la arheologie
Program :

PHARE CBC 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Tulcea, Muzeul de Arheologie din Odessa, Agenţia Regională de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii Dunărea de Jos, Reni, Ucraina​

Valoare totala :

50.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Sistem integrat pentru monitorizarea factorilor de mediu, biodiversitate şi resurse naturale în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina
Program :

PHARE CBC 2004, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Rezervaţiei Dunărea Vâlkovo şi Departamentul pentru Gospodărirea Apelor, Odessa, Ucraina​

Valoare totala :

734.158 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Dezvoltarea potenţialului pentru un turism durabil în zonele umede Natura 2000: studiu de caz Delta Dunării” cu rezultat: elaborarea unei strategii de turism pentru zonele umede din Delta Dunării
Program :

Programul de finanţare pentru România şi Bulgaria al Guvernului Flandrei, Belgia​

Beneficiar :

WES Brugges (Belgia) (Aplicant)​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării​

Valoare totala :

87.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Delta Dunării în Europa
Program :

PHARE CBC 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, organizaţia neguvernamentală “Prietenii Naturii România”, Asociaţia pentru Promovarea Ecoturismului, filiala Odessa / Ucraina, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos” Reni / Ucraina​

Valoare totala :

544.800 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2009
Detalii :
Denumire : Centrală comună de rezervare pentru Delta Dunării şi zonele limitrofe
Program :

PHARE CBC 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Asociaţia de Promovare a Turismului în Delta Dunării „Prom Tour Delta”​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii Dunărea de Jos, Reni, Ucraina​

Valoare totala :

295.705 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2009
Detalii :
Denumire : Modernizarea infrastructurii de acces catre zona turistică, Murighiol – Uzlina- Dunavăţ – Lacul Razim
Program :

Program Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

53.255.636,80 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2010
Detalii :
Denumire : Management performant, eficienţă bugetară şi formare continuă în administraţia publică locală din regiunea Dobrogea
Program :

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.​

Beneficiar :

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea ​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, UAT - Judetul Constanţa​

Valoare totala :

1.333.505 lei (valoare cu TVA) ​

Stadiu proiectului : Finalizat 2010
Detalii :
Denumire : Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001: 2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor subordonate
Program :

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

317.626,25 lei, la care se adaugă TVA, din care 269.982 lei cofinanţare din Fondul Social European şi 38115,15 lei din bugetul de stat ​

Stadiu proiectului : Finalizat noiembrie 2011
Detalii :
Denumire : DELTA REGIOPLAN - planificarea strategic participativă a dezvoltării regionale rurale în judeţul Tulcea
Program :

Programul Operaţional ,,Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, Axa Prioritară 1 - Imbunatatiri de structura si process ale managementului ciclului de politici publice , DMI 1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea : Strategii de dezvoltare locala​

Beneficiar :

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Asociatia Comunelor din Romania​

Valoare totala :

826.140 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2011
Detalii :
Denumire : Metode moderne de ocupare pentru mediul rural
Program :

Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axă Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă​

Beneficiar :

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Consiliul Judeţean Ialomiţa, AJOFM Tulcea​

Valoare totala :

1.996.888 lei (valoare fără TVA)​

Stadiu proiectului : Finalizat iunie 2011
Detalii :
Denumire : Valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene prin imbunătăţirea infrastructurii de acces si de mediu
Program :

Program Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT Municipiul Tulcea, UAT Comuna Frecatei, UAT Comuna Niculitel​

Valoare totala :

43.191.499,59 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2011
Detalii :
Denumire : Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea incluse în circuitele turistice regionale
Program :

Programul Operational Regional 2007-2013​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

42.187.135,35 lei ​

Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2012
Detalii :
Denumire : Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri din judeţul Tulcea
Program :

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

6.544.020 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2012
Detalii :
Denumire : Reparaţie capitală, reabilitarea şi modernizarea imobilului din Tulcea, strada Gloriei, nr.4, pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea
Program :

Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului , Domeniul de intervenţie 5.3 – ,,Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” , Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora ​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

1.782.816.00  lei​

Stadiu proiectului : Finalizat ianuarie 2013
Detalii :
Denumire : Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est
Program :

Program Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major
de Intervenţie 3.3.: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă".

Beneficiar :

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă​

Partener :

UAT Judete​

Valoare totala :

46.335.460,68 lei
Suma repartizată judeţului Tulcea: 7.809.029,40 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2014
Detalii :
Denumire : SIERA 2 – Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemului informatic integrat: Registrul Agricol Electronic
Program :

POSCCE, Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT Comuna Beidaud, UAT Comuna Casimcea, UAT Comuna Cerna, UAT Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanțu, UAT Comuna Hamcearca, UAT Comuna Horia, UAT Comuna Izvoarele, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Comuna Peceneaga, UAT Comuna Slava Cercheză, UAT Comuna Stejaru, UAT Comuna Topolog, UAT Comuna Valea Teilor, UAT Oraşul Babadag​

Valoare totala :

6.512.400,00 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :
Denumire : Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband
Program :

POSCCE – Program Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT – Comuna Chilia Veche, UAT – Comuna Ceamurlia de Jos, UAT – Comuna Jurilovca, UAT – Comuna Somova, UAT – Comuna Isaccea, UAT – Comuna Luncaviţa, UAT – Comuna Grindu, UAT – Comuna Văcăreni, UAT – Comuna Sulina, UAT – Comuna Jijila, UAT – Comuna Măcin, UAT – Comuna Smîrdan, UAT – Comuna Greci, UAT – Comuna Carcaliu, UAT – Comuna Turcoaia​

Valoare totala :

6.479.806,00 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Tulcea
Program :

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”​

Beneficiar :

UAT - Judeţul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

15.037.417,00 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :
Denumire : Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea
Program :

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane​

Beneficiar :

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, UAT - Județul Ialomița​

Valoare totala :

2.600.000,00 lei ​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :
Denumire : Reabilitare si modernizare imobil – conservare monument paleocrestin Niculitel –
Program :

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea /modernizarea infrastructurilor conexe​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

11.424.309,00 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :
Denumire : Obiectiv turistic sat pescăresc tradițional
Program :

Program Operațional pentru Pescuit 2007-2013​

Beneficiar :

UAT – Municipiul Tulcea​

Partener :

UAT – Județul Tulcea, Asociația
Ro- Pescador​

Valoare totala :

3.943.021,00 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :
Denumire : Marea Neagră- Unitate si Diversitate in Antichitatea Romană - BSUDRA
Program :

Programul Operațional Comun  “Bazinul Mării Negre 2007-2013”​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

Muzeul de Arheologie din Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei (Republica Moldova), Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administraţia Specială a Provinciei Sinop (Turcia)​

Valoare totala :

1.715.400,00 lei​

Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Detalii :

UAT – Judeţul Tulcea, alături de partenerii săi principali: Muzeul de Arheologie din Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei (Republica Moldova), Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administraţia Specială a Provinciei Sinop (Turcia), a urmărit pe parcursul implementării proiectului crearea resorturilor care să facă posibilă colaborarea tuturor tipurilor de entităţi implicate în cercetarea, protejarea, gestionarea patrimoniului cultural (arheologic) din ţările care circumscriu bazinul Mării Negre

Denumire : Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea
Program :

Programul Operaţional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa prioritară 2: "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric", Domeniul major de intervenţie 2.1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :

49.498.745 lei cu TVA​

Stadiu proiectului : Finalizat faza I - 2016
Detalii :
Denumire : Eforturi reunite pentru combaterea abandonului școlar
Program :

Erasmus +, Acțiune Cheie- Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Acțiune- Parteneriate Strategice, Domeniu- Parteneriate Strategice  care se adresează mai multor domenii​

Beneficiar :

Comitatul Vasternorrland (Suedia)​

Partener :

Liceul Sundsvalls  (Vasternorrland, Suedia), Serviciul  de Ocuparea a  Forței de Muncă din Catalonia (Spania), Fundatia El Llindar (Catalonia, Spania), Consiliul Provinciei Østfold (Norvegia), Școala Profesională Borg (Østfold ,Norvegia), Consiliul Comitatului Hampshire (Marea Britanie), Asociația Ansamblul Regiunilor Europene​

Valoare totala :

299.942 euro​

Stadiu proiectului : Finalizat august 2016
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi extindere alimentare cu apă, sat Luncaviţa, comuna Luncavita
Program :

​H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Cofinantare :

​Consiliul Judeţean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul Local Luncaviţa
Valoare totala : 1.840.540 lei
Stadiu proiectului : finalizat
Punere in functiune : martie 2012
Detalii :
Denumire : Reabilitare si extindere retea alimentare cu apa potabila in localităţile Mircea Vodă si General Praporgescu, comuna Cerna
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spatiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Cerna
Valoare totala : 2.161.998 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Înfiinţare baza sportiva multifuncţională tip1-comuna Cerna
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spatiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Cerna
Valoare totala : 799.254,22 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011.
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Construire baza sportiva multifuncţională - model tip 2 localitatea Niculiţel
Program :

​O.G. nr.7/2006-Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Niculiţel
Valoare totala : 587.831,86 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011.
Detalii :
Denumire : Construcţie bază sportivă multifuncţională comuna Stejaru
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Stejaru
Valoare totala : 543.613 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Program de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural-baza sportiva multifuncţională - model tip II, comuna Jijila
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Jijila
Valoare totala : 797.141,73 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Construire canalizare menajeră în sistem centralizat şi staţie tratare ape uzate în localitatea Crişan
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Crişan
Valoare totala : 3.830.544,87 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Sistem integrat pentru gestionarea deşeurilor din localităţile din Delta Dunării
Program :

​H.G. nr 920/2007 - Programul multianual prioritar de mediu şi gospodărire a apelor care se execută pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Cofinantare :
Beneficiar : Consiliul Judetean Tulcea
Valoare totala : 15.625.000 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Modernizare drum de acces din intravilanul oraşului Sulina la obiectivul de investiţii "Amenajare plajă Sulina"
Program :

​H.G. 577/1997, program privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi interes local, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Cofinantare :
Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 8.744.302 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. nr.426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, H.G. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investiţii in turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor si obiectivelor de investiţii in turism şi Ordinul nr. 1145/2010 de alocare a fondurilor.

Cofinantare :
Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 33.038.516 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi extindere alimentare cu apă, sat Niculiţel, comuna Niculiţel
Program :

​H.G. 577/1997, program privind,alimentare cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Cofinantare :

Consiliul Judeţean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul Local Niculitel
Valoare totala : 1.674.251 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Căprioara, comuna Hamcearca
Program :

​H.G. 577/1997 - Program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Cofinantare :

Consiliul Judeţean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul Local Hamcearca
Valoare totala : 391.642 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare si extindere retea alimentare cu apa in localitatea Turda, comuna Mihai Bravu
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spatiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local M.Bravu
Valoare totala : 799.631 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Amenajare plajă Sulina, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. nr.426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, H.G. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investiţii in turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor si obiectivelor de investiţii in turism şi Ordinul nr. 1145/2010 de alocare a fondurilor.

Cofinantare :
Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 7.144.201,13 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare DJ229N, Cetatea Heracleea km 0+000 - 2+000
Program :

​H.G. 577/1997 - Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :
Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 1 440 408,41 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă sat Făgăraşu Nou, comuna Topolog, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. 577/1997 - Programul privind alimentarea cu apă a satelor ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :

Consiliul Judeţean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul Local al comunei Topolog
Valoare totala : 1 099 139 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Execuţie drum DJ229P, Cetatea Argamum km 0+000 - 7+000
Program :

​H.G. 577/1997- Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :
Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 2 333 662 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă sat Visterna, comuna Sarichioi, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. 577/1997 - Programul privind alimentarea cu apă a satelor ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul local al comunei Sarichioi
Valoare totala : 2 231 070 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă şi puţ forat sat Atmagea, comuna Ciucurova, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. 577/1997 - Programul privind alimentarea cu apă a satelor ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul local al comunei Ciucurova
Valoare totala : 248 684 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare si modernizare reţea alimentare cu apă potabilă în localitatea Războieni, comuna Casimcea
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, ce se derulează prin Secretariatul General al Guvernului

Cofinantare :

​Consiliul Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Casimcea
Valoare totala : 2 958 890,33 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Extindere electrificare linie electrică aeriană de joasă tensiune în localitatea Grindu, judeţul Tulcea
Program :

​Programului "Electrificare 2007 - 2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului aprobat prin H.G. 328/2007

Cofinantare :

​Consiliul Judeţean Tulcea : Unitatea de management al programului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Grindu
Valoare totala : 223 791 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Construire canalizare menajeră în sistem centralizat şi staţie tratare ape uzate în localitatea Murighiol
Program :

​O.G. nr.7/2006-Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Murighiol
Valoare totala : 3.615.741,41 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Construire canalizare menajera in sistem centralizat si staţie tratare ape uzate în localitatea Ceamurlia de Jos
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, ce se derulează prin Secretariatul General al Guvernului

Cofinantare :

​Consiliul Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Ceamurlia de Jos
Valoare totala : 4 022 089,93 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2009
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Construire canalizare menajera in sistem centralizat si staţie tratare ape uzate în localitatea Izvoarele
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, ce se derulează prin Secretariatul General al Guvernului

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea

Beneficiar : Consiliul local Izvoarele
Valoare totala : 3 484 238,12 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2009
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare drum comunal DC 65 Baia(DN22) - Ceamurlia de Jos (DJ222)
Program :

​H.G. 577/1997 - Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :

​Consiliul Judetean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul Local Ceamurlia de Jos şi Baia
Valoare totala : 4 065 493 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2009
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Floreşti, comuna Horia, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. 577/1997 - Programul privind alimentarea cu apă a satelor ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Cofinantare :

Consiliul Judetean Tulcea : ordonator secundar de credite

Beneficiar : Consiliul Local al comunei Horia
Valoare totala : 1 143 789 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2009
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 229R Slava Rusa-Mănăstirea Uspenia km 0+000-4+200
Program :

​bugetul propriu al judeţului Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 3.197.345,60 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Decolmatare canal Dunăvăţ
Program :

​bugetul propriu al judeţului Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Local Murighiol
Valoare totala : 1.666.458,15 lei
Stadiu proiectului : lucrările sunt la început de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Drum de acces staţie de transfer deşeuri Chilia Veche
Program :

​bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul Local Chilia Veche
Valoare totala : 1.922.132 lei
Stadiu proiectului : execuţie 50%
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Drum de acces staţie de transfer deşeuri Sfântu Gheorghe
Program :

​bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul Local Sfântu Gheorghe
Valoare totala : 1.268.595 lei
Stadiu proiectului : execuţie 65%
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222, Enisala - Jurilovca 40+000-57+000
Program :

​bugetul propriu al judeţului Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 10.970.800 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Consolidare - reabilitare sediu Consiliul Judeţean Tulcea- Reabilitare funcţională şi plastică
Program :

​bugetul propriu al judeţului Tulcea şi „Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă – Componenta B : Reducerea riscului seismic”, finanţat de Banca Mondială”.

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 19.821 000 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222, Jurilovca – Două Cantoane km 47+400-55+100
Program :

​bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 13.910.110 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2008
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 223A, Babadag – Enisala km 57+000-74+321
Program :

​bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 4.323.325,44 lei
Stadiu proiectului : finalizat 2007
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST
Program :

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020​

Beneficiar :
Norvegia       - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- Agder
Romania       - Partener - UAT Judetul Tulcea
Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon
Spania           - Partener - Agenţia de Dezvoltare Leartibai
Irlanda           - Partener - Consiliul Comitatului Donegal
Italia              - Partener - Regiunea Molise
Olanda          - Partener consultativ – Institutul de Cercetare Clue+, VU
Universitatea Amsterdam
Olanda          - Partener consultativ – Civilscape, Utrecht
Valoare totala :

1.750.000 euro
Buget CJ Tulcea: 174.400 euro

Stadiu proiectului :
În implementare
perioada 2016-2020
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea
Program :

Programul Operațional Infrastructură Mare​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Valoare totala :

43.415.856 lei cu TVA​

Stadiu proiectului :

In implementare faza II​

Punere in functiune : 2016
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă
Program :

​Programul Operational Regional 2014 - 2020

Beneficiar :
UAT JUDETUL TULCEA
Valoare totala :

31.446.728,80​ Lei 

Stadiu proiectului :

​Proiectare

Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi
Program :
Programul Operational Regional 2014 - 2020
Beneficiar :

Parteneriatul dintre UAT Județul Tulcea și UAT Orașul Babadag, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Comuna Sarichioi, UAT Comuna Niculițel (lider de parteneriat – UAT Județul Tulcea)

Valoare totala :

76.416.925,56 lei​

Stadiu proiectului :

În implementare

perioada 04.11.2016 – 31.03.2021​
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag
Program :

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020​

Beneficiar :

UAT Județul Tulcea​ 

Valoare totala :

3.165.065,48 lei​

Stadiu proiectului :

În implementare

perioada 01.02.2017 – 31.07.2021​
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222, Două – Cantoane - Beidaud - Limită Judeţ Constanţa, km 72+321-94+300
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale si alte surse de finantare;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 33.133.644 lei
Stadiu proiectului : finalizat Proiectul tehnic
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222A, Horia – Hamcearca - Nifon, km 0+000-16+000
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 27.077.909 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări).
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222B, Tronson I, Ceamurlia de Sus - Topolog, Km 0+000-26+000
Program :

​ - pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale şi alte surse de finanţare;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 35.322.809 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări).
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222B, Tronson II, Topolog - Traian - Cerna, Km 26+000-57+178
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale şi alte surse de finanţare;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 45.619.968 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări).
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222C, Murighiol - Iazurile - Agighiol, Km 36+332-62+926
Program :

​ - pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 46.598.138 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222E, Sarighiol de Deal - Casimcea - Rahmanu, Km 0+000-28+027
Program :

​ - pentru faza de proiectare finantarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale şi alte surse de finanţare;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 30.161.350 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222G, Daeni - Fagaraşu - Nou - Int. DN22A, Km 0+000-16+500
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de executie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 29.761.649 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222L, Int. DN22D - Carcaliu, Km 0+000-5+300
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 8.032.850 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare DJ 223A, Tronson I, Casimcea - Razboieni - Int.DJ222B, Km 12+800-27+300
Program :

​ - pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale şi alte surse de finanţare;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 17.020.960 lei
Stadiu proiectului : finalizat Proiectul tehnic.
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 223A, Tronson IV, Slava Rusă - Babadag, Km 39+800-47+400
Program :

​ - pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 13.942.103 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 229, Niculiţel Int. Zebil, Km 0+000-44+480
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale şi alte surse de finanţare

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 66.834.142 lei
Stadiu proiectului : finalizat Proiectul tehnic
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 229, Tronson II, Int.DN22 Zebil - Sarichioi(Int. DJ222), Km 44+500-54+795
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 27.163.947 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 229B, DN22 Aeroport Tulcea, Km 0+000-1+438
Program :

​- pentru faza de proiectare finanţarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 2.906.510 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare DJ 229C, M-rea Cocoş - Nifon(Int.DJ222A), Km 10+680-18+037
Program :

​- pentru faza de proiectare finantarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : ​Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 14.940.650 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare DJ 229G, Int.DN22(Km144+600, Capaclia) - Int.DJ229C (km4+300), km 0+000-3+000
Program :

​ - pentru faza de proiectare finantarea s-a asigurat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea
- pentru faza de execuţie vor fi accesate fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 4.523.644 lei
Stadiu proiectului : pregătire achiziţie (PT şi execuţie de lucrări)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Construirea unei baze sportive, în localitatea Izvoarele, judeţul Tulcea, în vederea dezvoltării sporturilor individuale şi de echipă
Program :

​ O.G. nr.7/2006-Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Izvoarele
Valoare totala : 810.000,05 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Modernizare bază sportivă, comuna Mihail Kogălniceanu
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Mihail Kogălniceanu
Valoare totala : 592.976,78 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Bază sportiva multifuncţională - model tip2 comuna Dăeni
Program :

​ O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Dăeni
Valoare totala : 644.189,1 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Baza sportivă multifuncţională - tip2 comuna Smârdan
Program :

​ O.G. nr.7/2006-Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Smârdan
Valoare totala : 959.075 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Construire canalizare menajeră în sistem centralizat şi staţie tratare ape uzate în localitatea Mahmudia
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Mahmudia
Valoare totala : 4.222.541 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Serviciu canalizare şi staţie epurare Stejaru - Vasile Alecsandri
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Stejaru
Valoare totala : 4.161.536,88 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Poduri pârâu Recea, comuna Greci
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Greci
Valoare totala : 2.360.000,07 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Construire retea alimentare cu apă potabilă in sistem centralizat in localitatea I.C.Brătianu
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spatiul rural

Beneficiar : Consiliul local I.C.Bratianu
Valoare totala : 2.517.389 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Modernizare DJ222A, Nifon - Luncaviţa, km 16+000 - 37+545
Program :

​H.G. 577/1997, program privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi interes local, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 11.860.000 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Reabilitare DJ 222, Tulcea - Sarichioi - Enisala km 2+530- 40+000
Program :

​H.G. 577/1997, program privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi interes local, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : ​Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 24.322.621 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Reabilitare DC 39 Dorobanţu - Cârjelari - General Praporgescu, km 0+000-14+872
Program :

​H.G. 577/1997, program privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi interes local, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local Dorobanţu
Valoare totala : 9.998.645 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu
Program :

​H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul Local Mihail Kogălniceanu
Valoare totala : 2.615.879 lei
Stadiu proiectului : faza de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Vişina, comuna Jurilovca
Program :

​H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local Jurilovca
Valoare totala : 8.082.804 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Băltenii de Sus, comuna Beştepe
Program :

​H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local Beştepe
Valoare totala : 1.086.863 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Sabangia, comuna Sarichioi
Program :

​ H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local Sarichioi
Valoare totala : 5.887.408 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Modernizare sistem alimentare cu apă, sat Slava Cercheză, comuna Slava Cercheză
Program :

​H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local Slava Cercheză
Valoare totala : 1.521.702 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Ilganii de Sus, comuna Maliuc
Program :

​ H.G .577/1997 - Program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul Local Maliuc
Valoare totala : 1.041.916 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Ameliorarea prin împădurire a terenurilor agricole degradate aparţinând Consiliului Local al comunei Beidaud
Program :

​Ordinului Ministrului Mediului nr.1090/2009 – Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate ce derulează prin Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar : Consiliul local al comunei Beidaud
Valoare totala : 1.116.074,34 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2016
Detalii :
Denumire : Ameliorarea prin împădurire a terenurilor agricole degradate aparţinând Consiliului Local al comunei Turcoaia
Program :

​Ordinului Ministrului Mediului nr.1090/2009 – Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate ce
derulează prin Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar : Consiliul local al comunei Turcoaia
Valoare totala : 1.010.667,94 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2016
Detalii :
Denumire : Ameliorarea prin împădurire a terenurilor agricole degradate aparţinând Consiliului Local al comunei Mahmudia
Program :

​Ordinului Ministrului Mediului nr.1090/2009 – Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate ce
derulează prin Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar : Consiliul local al comunei Mahmudia
Valoare totala : 1.068.352,67 lei
Stadiu proiectului : în execuţie
Punere in functiune : 2016
Detalii :
Denumire : Reabilitare DC 26 Stejaru - Neatârnarea, km 0+000- 6+000
Program :

OUG 105/2010 - Programul Naţional de dezvoltare a Infrastructurii (PNDI)

Beneficiar : Consiliul Local Stejaru
Valoare totala : 5.991.520 lei
Stadiu proiectului : licitaţie PT + execuţie
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Reabilitare DC 63, Ceamurlia de Jos - Gară, km 0+000- 2+365
Program :

​OUG 105/2010 - Programul Naţional de dezvoltare a Infrastructurii (PNDI)

Beneficiar : Consiliul Local Ceamurlia de Jos
Valoare totala : 3.411.499 lei
Stadiu proiectului : licitaţie PT + execuţie
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi modernizare străzi în localitatea Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos- 4,69 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Ceamurlia de Jos
Valoare totala : 6.491.000 lei
Stadiu proiectului : licitaţie proiectare PT + execuţie.
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Modernizare străzi în comuna Frecăţei, 5,32 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Frecăţei
Valoare totala : 6.904.125 lei
Stadiu proiectului : licitaţie proiectare PT + execuţie.
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local din comuna luncaviţa, - 3,76 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul Local Luncaviţa
Valoare totala : 4.890.450 lei
Stadiu proiectului : licitaţie proiectare PT + execuţie.
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Modernizare străzi prin asfaltare în localitatea Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, - 5,60 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Stejaru
Valoare totala : 7.090.920 lei
Stadiu proiectului : licitaţie (proiectare PT + execuţie).
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Amenajare drum comunal în localitatea Sfântu Gheorghe – 11,875 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe
Valoare totala : 21.699.079 lei
Stadiu proiectului : licitaţie (proiectare PT + execuţie).
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Peceneaga- 9,86 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Peceneaga
Valoare totala : 13.547.653 lei
Stadiu proiectului : licitaţie (proiectare PT + execuţie).
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi modernizare str. Eroilor , comuna Ostrov, - 1,37 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : ​Consiliul local al comunei Ostrov
Valoare totala : 2.129.000 lei
Stadiu proiectului : licitaţie (proiectare PT + execuţie).
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Dăeni- 15,58 km
Program :

​OUG 105/2010 Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) Ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul local al comunei Dăeni
Valoare totala : 21.604.379 lei
Stadiu proiectului : licitaţie proiectare PT + execuţie
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Sediu unic judeţean Apărare Civilă în sediul D.G.F.P. Tulcea
Program :

​bugetul propriu al judeţului Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 906.609 lei
Stadiu proiectului : finalizat lucrări de construcţie; faza de achiziţie şi execuţie lucrări de ventilaţie şi telecomunicaţii
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Miniport localitatea Murighiol, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor si obiectivelor de investiţii in turism.

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 41.219.176 lei
Stadiu proiectului : Pregătire licitaţie de execuţie
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Miniport localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea
Program :

​H.G. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor si obiectivelor de investiţii in turism.

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 21.462.738 lei
Stadiu proiectului : Pregătire licitaţie de execuţie.
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Alimentare cu apă, sat Trestenic, comuna Nalbant
Program :

​H.G. 577/1997, program privind alimentarea cu apă a satelor, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul Local Nalbant
Valoare totala : 2.479.173 lei
Stadiu proiectului : pregătire licitaţie de execuţie
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Reabilitare DC 17, Intersectie DJ 223A - Visterna, km 0+000- 4+000
Program :

​H.G. 577/1997 - Program privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi interes local, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local Sarichioi
Valoare totala : 1.718.373 lei
Stadiu proiectului : Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic
Punere in functiune : 2011
Detalii :
Denumire : Construire bază sportivă multifuncţională, sat Nicolae Bălcescu, comuna Nalbant
Program :

​O.G. nr.7/2006 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Beneficiar : Consiliul local Nalbant
Valoare totala : 580.570 lei
Stadiu proiectului : faza de licitaţie proiectare si execuţie
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Sistem de canalizare şi staţie de tratare ape uzate în localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos
Program :

H.G. 577/1997, republicată, program de canalizare şi staţie de tratare ape uzate la sate, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Beneficiar : Consiliul Local al comunei Ceamurlia de Jos
Valoare totala : 6.453.095 lei
Stadiu proiectului : SF + PT finalizat pregătire licitaţie de execuţie.
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Sistem de canalizare şi staţie de tratare ape uzate în localitatea Beştepe, comuna Beştepe
Program :

​H.G. 577/1997, republicată, program de canalizare şi staţie de tratare ape uzate la sate, ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar : Consiliul Local al comunei Ceamurlia de Jos
Valoare totala : 3.494.683 lei
Stadiu proiectului : SF + PT finalizat pregătire licitaţie de execuţie
Punere in functiune : 2013
Detalii :
Denumire : Consolidare şi modernizare corp de legătură sediu Consiliul Judeţean Tulcea
Program :

Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea

Beneficiar : Consiliul Judeţean Tulcea
Valoare totala : 8.481.000 lei
Stadiu proiectului : proiectare
Punere in functiune : 2012
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea; Parteneri: UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanțu și UAT Cerna
Valoare totala : 101.357.210,00 lei cu TVA
Stadiu proiectului : In evaluare
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea; Parteneri: UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele și UAT Nalbant
Valoare totala : 53.494.381,00 lei cu TVA
Stadiu proiectului : In evaluare
Punere in functiune :
Detalii :