Înapoi la prima pagină
Denumire : Cămin de bătrâni Isaccea - Tichileşti
Program :

PHARE 2001, Componenta Investiţii în servicii sociale​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT - Oraşului Isaccea, Spitalul Tichileşti, Fundaţia „Sfânta Ana” Tulcea​

Valoare totala :

163.500 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2005
Detalii :
Denumire : Complex de servicii sociale cu funcţiuni multiple
Program :

PHARE 2001, Componenta Investiţii în servicii sociale​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT - Municipiul Tulcea, Agenţia Judeţeană de Dezvoltare Tulcea​

Valoare totala :

191.358 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2005
Detalii :
Denumire : Proiectarea unui centru informaţional – diagnostic privind combaterea tuberculozei în Euroregiunea Dunărea de Jos
Program :

Tacis 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Agenţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Reni/Ucraina Parteneri: UAT - Judetul Tulcea, Consiliul Raional Reni, Ucraina şi Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, Tacis 2005​

Partener :
Valoare totala :

57.122 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2006
Detalii :
Denumire : Plan de urgenţă şi protecţie împotriva inundaţiilor în Euroregiunea Dunărea de Jos
Program :

Tacis 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Departamentul Regional Odessa de Management al Apei – Consiliul Regional Odessa, Ucraina​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Consiliul Departamental Cornwall, Marea Britanie, Centrul pentru Studii Regionale, Ucraina​

Valoare totala :

330.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2006
Detalii :
Denumire : Reamenajarea Muzeului de Istorie şi Arheologie – Pavilionul Vechi
Program :

PHARE 2001 Componenta Infrastructură Mică​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea​

Valoare totala :

162.090 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Proiectul de Dezvoltare Rurală în judeţul Tulcea, proiect pilot finanţat de Banca Mondială în 5 judeţe din România
Program :
Beneficiar :

Comune beneficiare ale proiectului de dezvoltare rurală în judeţul Tulcea: 22​

Partener :

Numărul total de proiecte finanţate de PDR în judeţul Tulcea - 40, din care:
- 22 de investiţii de alimentare cu apă
- 18 investiţii de reabilitare drumuri comunale​

Valoare totala :

Valoare totală a proiectelor finanţate: 8,96 milioane USD
- finanţare PDR -7,5 milioane USD ( 84% din valoare proiectelor)
- finanţare consiliile locale -1.46 milioane USD (16 % din valoarea proiectelor)​

Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România – Agenda Locală 21 in judeţul Tulcea” – care s-a concretizat într-un plan judeţean de dezvoltare durabilă pentru judeţul Tulcea
Program :

Agenda Locală 21, Program al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :
Valoare totala :
Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Meşteşugurile - Punte de legătură între nord şi sud, trecut şi viitor
Program :

PHARE CBC 2004, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Asociaţia pentru Integrare Europeană a Judeţului Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, Reni, Ucraina ​

Valoare totala :

55.500 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2007
Detalii :
Denumire : Reabilitarea / reconstruirea a cinci (5) unităţi şcolare din judeţul Tulcea, în localităţi afectate de inundaţiile din anul 2005
Program :

PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială, Infrastructură regională şi locală / Inundaţii​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

UAT Comuna Dăeni, UAT Comuna Ostrov, UAT Comuna Niculiţel, UAT Orasul Sulina şi UAT Comuna Crişan​

Valoare totala :

525.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Centru Ecoturistic Delta Dunării
Program :

PHARE CBC 2004, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

ARBDD, ICEM, Administraţia Rezervaţiei Dunărea din Ucraina şi Centrul de informare turistică Dunărea de Jos din Vilkovo/Odessa​

Valoare totala :

1.240.325 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Arhetur – Acces la arheologie
Program :

PHARE CBC 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Tulcea, Muzeul de Arheologie din Odessa, Agenţia Regională de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii Dunărea de Jos, Reni, Ucraina​

Valoare totala :

50.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Sistem integrat pentru monitorizarea factorilor de mediu, biodiversitate şi resurse naturale în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina
Program :

PHARE CBC 2004, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Rezervaţiei Dunărea Vâlkovo şi Departamentul pentru Gospodărirea Apelor, Odessa, Ucraina​

Valoare totala :

734.158 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Dezvoltarea potenţialului pentru un turism durabil în zonele umede Natura 2000: studiu de caz Delta Dunării” cu rezultat: elaborarea unei strategii de turism pentru zonele umede din Delta Dunării
Program :

Programul de finanţare pentru România şi Bulgaria al Guvernului Flandrei, Belgia​

Beneficiar :

WES Brugges (Belgia) (Aplicant)​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării​

Valoare totala :

87.000 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2008
Detalii :
Denumire : Delta Dunării în Europa
Program :

PHARE CBC 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

UAT - Judetul Tulcea​

Partener :

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, organizaţia neguvernamentală “Prietenii Naturii România”, Asociaţia pentru Promovarea Ecoturismului, filiala Odessa / Ucraina, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos” Reni / Ucraina​

Valoare totala :

544.800 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2009
Detalii :
Denumire : Centrală comună de rezervare pentru Delta Dunării şi zonele limitrofe
Program :

PHARE CBC 2005, Programul de Vecinătate România – Ucraina​

Beneficiar :

Asociaţia de Promovare a Turismului în Delta Dunării „Prom Tour Delta”​

Partener :

UAT - Judetul Tulcea, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii Dunărea de Jos, Reni, Ucraina​

Valoare totala :

295.705 Euro​

Stadiu proiectului : Finalizat 2009
Detalii :
Denumire : Modernizarea infrastructurii de acces catre zona turistică, Murighiol – Uzlina- Dunavăţ – Lacul Razim
Program :

Program Oper​aţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 2,Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 53.255.636,80 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Denumire: Modernizarea infrastructurii de acces catre zona turistică, Murighiol – Uzlina- Dunavăţ – Lacul Razim
Program :

Program Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 53.255.636,80 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Management performant, eficienţă bugetară şi formare continuă în administraţia publică locală din regiunea Dobrogea
Program :

​Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.

 

Cofinantare :

UAT - Judetul Tulcea​, UAT - Judetul ​Constanţa​

Beneficiar : Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea
Valoare totala : 1.333.505 lei (valoare cu TVA)
Stadiu proiectului : Finalizat 2010
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001: 2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor subordonate
Program :

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Cofinantare :

din care 269.982 lei cofinanţare din Fondul Social European şi 38115,15 lei din bugetul de stat ​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 317.626,25 lei, la care se adaugă TVA
Stadiu proiectului : Finalizat noiembrie 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : DELTA REGIOPLAN - planificarea strategic participativă a dezvoltării regionale rurale în judeţul Tulcea
Program :

Programul Operaţional ,,Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, Axa Prioritară 1 - Imbunatatiri de structura si process ale managementului ciclului de politici publice , DMI 1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea : Strategii de dezvoltare locala.​

Cofinantare :
Beneficiar : Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea
Valoare totala : 826.140 lei
Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Metode moderne de ocupare pentru mediul rural
Program :

Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axă Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Cofinantare :

UAT - Judetul Tulcea​, Consiliul Judeţean Ialomiţa, AJOFM Tulcea​

Beneficiar : Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea
Valoare totala : 1.996.888 lei (valoare fără TVA)
Stadiu proiectului : Finalizat iunie 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene prin imbunătăţirea infrastructurii de acces si de mediu
Program :

Program Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Cofinantare :

UAT Municipiul Tulcea, UAT Comuna Frecatei, UAT Comuna Niculitel ionale şi locale​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 43.191.499,59 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2011
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea incluse în circuitele turistice regionale
Program :

Programul Operational Regional​ 2007-2013​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 42.187.135,35 lei
Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2012
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de afaceri din judeţul Tulcea
Program :

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013​​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 6.544.020 lei
Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2012
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reparaţie capitală, reabilitarea şi modernizarea imobilului din Tulcea, strada Gloriei, nr.4, pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea
Program :

Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului , Domeniul de intervenţie 5.3 – ,,Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” , Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

 ​
Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 1.782.816.00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat ianuarie 2013
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est".
Program :

Program Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major

de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru

intervenţii în situaţii de urgenţă​
Cofinantare :
Beneficiar : Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă
Valoare totala : 46.335.460,68 lei:Suma repartizată judeţului Tulcea: 7.809.029,40 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2014
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemului informatic integrat: Registrul Agricol Electronic
Program :

POSCCE, Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Cofinantare :

UAT Comuna Beidaud, UAT Comuna Casimcea, UAT Comuna Cerna, UAT Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanțu, UAT Comuna Hamcearca, UAT Comuna Horia, UAT Comuna Izvoarele, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Comuna Peceneaga, UAT Comuna Slava Cercheză, UAT Comuna Stejaru, UAT Comuna Topolog, UAT Comuna Valea Teilor, UAT Oraşul Babadag sp; 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 6.512.400,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband
Program :

POSCCE – Program Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice​

Cofinantare :

UAT – Comuna Chilia Veche, UAT – Comuna Ceamurlia de Jos, UAT – Comuna Jurilovca, UAT – Comuna Somova, UAT – Comuna Isaccea, UAT – Comuna Luncaviţa, UAT – Comuna Grindu, UAT – Comuna Văcăreni, UAT – Comuna Sulina, UAT – Comuna Jijila, UAT – Comuna Măcin, UAT – Comuna Smîrdan, UAT – Comuna Greci, UAT – Comuna Carcaliu, UAT – Comuna Turcoaia​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 6.479.806,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Tulcea
Program :

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judeţul Tulcea
Valoare totala : 15.037.417,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa
Program :

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Cofinantare :

UAT - Judetul Tulcea, UAT - Județul Ialomița​

Beneficiar : Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea
Valoare totala : 2.600.000,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare si modernizare imobil – conservare monument paleocrestin Niculitel – judetul Tulcea
Program :

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea /modernizarea infrastructurilor conexe​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 11.424.309,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Obiectiv turistic sat pescăresc tradițional
Program :

Program Operațional pentru Pescuit 2007-2013​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT – Municipiul Tulcea; Parteneri: UAT – Județul Tulcea, Asociația Ro- Pescador
Valoare totala : 3.943.021,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Marea Neagră- Unitate si Diversitate in Antichitatea Romană - BSUDRA
Program :
Programul Operațional Comun  “Bazinul Mării Negre 2007-2013
Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea in parteneriat cu: Muzeul de Arheologie din Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei (Republica Moldova), Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administraţia
Valoare totala : 1.715.400,00 lei
Stadiu proiectului : Finalizat 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea
Program :

​Programul Operaţional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa prioritară 2: "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric", Domeniul major de intervenţie 2.1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor​

Cofinantare :
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 49.498.745 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Faza I – Finalizat 2016
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Eforturi reunite pentru combaterea abandonului școlar
Program :

Erasmus +, Acțiune Cheie- Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Acțiune- Parteneriate Strategice, Domeniu- Parteneriate Strategice  care se adresează mai multor domenii

Cofinantare :

Liceul Sundsvalls  (Vasternorrland, Suedia), Serviciul  de Ocuparea a  Forței de Muncă din Catalonia (Spania), Fundatia El Llindar (Catalonia, Spania), Consiliul Provinciei Østfold (Norvegia), Școala Profesională Borg (Østfold ,Norvegia), Consiliul Comitatului Hampshire (Marea Britanie), Asociația Ansamblul Regiunilor Europene​

Beneficiar : Comitatul Vasternorrland (Suedia)
Valoare totala : 299.942 Euro
Stadiu proiectului : Finalizat august 2016
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : ,,Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Argamum specifica zonei pescaresti Jurilovca”
Program :

Fondul European de Pescuit 2007-2013, Axa prioritara 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a   zonelor pescăresti, Măsura: 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei.​

Cofinantare :
Beneficiar : ICEM Tulcea
Valoare totala : 723.671,44 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat decembrie 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Enisala specifica zonei pescaresti Sarichioi
Program :

Fondul European de Pescuit 2007-2013, Axa prioritara 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a   zonelor pescăresti, Măsura: 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei.​

Cofinantare :
Beneficiar : ICEM Tulcea
Valoare totala : 657 404,60 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat decembrie 2015
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Halmirys specifica zonei pescaresti Murighiol
Program :

Fondul European de Pescuit 2007-2013, Axa prioritara 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a   zonelor pescăresti, Măsura: 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei.​

Cofinantare :
Beneficiar : ICEM Tulcea
Valoare totala : 745 492,96 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat iulie 2016
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea
Program :

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 43.415.856 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Faza II – Finalizat 2017
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST
Program :

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020​

Beneficiar : Norvegia - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- Agder Romania - Partener - UAT Judetul Tulcea Spania - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon Spania - Partener - Agenţia de Dezvoltare L
Valoare totala : 1.750.000 euro Buget CJ Tulcea: 174.400 euro
Stadiu proiectului : Finalizat septembrie 2020
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna, SMIS 118122
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 98.134.680,37 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat iulie 2022
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu, SMIS 118120
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 52.235.492,48 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat iunie 2021
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi, SMIS 115509
Program :
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 76.416.925,56 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat septembrie 2022
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă, SMIS 115504
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 31.446.728,80 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat mai 2022
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus, SMIS 115506
Program :
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 40.679.791,30 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat decembrie 2021
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus, SMIS 116214
Program :
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 18.325.973,69 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat octombrie 2022
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Facilitati de acostare pentru nave mici si ambarcatiuni in municipiul Tulcea – zona FALEZA, SMIS 130174
Program :

Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Strategia de dezvoltare locala a zonei pescărești Delta Dunarii, Măsura nr. 2 Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 2.616.094,86 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat ianuarie 2021
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Solutii administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliul Judetean Tulcea, SMIS 129688
Program :

Program Operațional Capacitate Administrativa/471/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 3.186.716,19 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat iunie 2022
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta, SMIS 125226
Program :

Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.1, operatiunea 8.2.B Unități de Primiri Urgente, NEFINALIZATE, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : Ministerul Sanatații
Valoare totala : 13.664.738,06 lei cu TVA;Buget UAT – Judetul Tulcea: 614.275,33 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat mai 2021
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si conservarea Punctului Muzeal ,,Casa Panaghia,, Babadag, judetul Tulcea, SMIS 116135
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 3.165.065,48 lei cu TVA
Stadiu proiectului : Finalizat decembrie 2021
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou, SMIS 119221
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene​

Beneficiar : UAT – Judetul Tulce
Valoare totala : 128.928.575,62 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 24.06.2019-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si conservarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea, SMIS 116136
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 18.721.765,70 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 30.05.2018- 28.02.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului ”Farul vechi Sulina”, judetul Tulcea, SMIS 118887
Program :

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 10.158.180,89 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 28.02.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială nr. 14, Tulcea, SMIS 122112
Program :

Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 3.609.877,53 cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 24.04.2019-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea, SMIS 118888
Program :

Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea
Valoare totala : 17.808.296,87 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 25.04.2019-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea, SMIS 120159
Program :

Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 17.733.903,08 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 08.04.2019-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea, SMIS 121722
Program :

Axa prioritara 8, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 7.684.695,87 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 25.04.2019-31.07.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Infrastructura transfrontaliera de sanatate (Reabilitare si modernizare statie centrală de sterilizare si sala de operatie ortopedie – Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea)
Program :

Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare transfrontaliera)​

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea in parteneriat cu UAT Macin, Comitetul Executiv al Orasului Izmail, Spitalul Bazinului Dunarii – Izmail, Asociatia de Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunarea de Jos”
Valoare totala : 4.197.110 Euro Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 25.03.2019-25.04.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : CLEAN RIVER (Statii de epurare si reabilitare retele de canalizare – Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea)
Program :

Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020(cooperare transfrontaliera)​

Beneficiar : Comitetul Executiv al Orasului Izmail in parteneriat cu UAT – Judetul Tulcea, Adminiatratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Consiliul Regional Odessa, Asociatia de Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunarea de Jos”
Valoare totala : 4.353.696 Euro Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 28.06.2019-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : ”EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare” - Pavilion expozitional
Program :

Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare transfrontaliera)​

Beneficiar : UAT Judetul Tulcea – in parteneriat cu FLAG Tulcea, FLAG Galati, Comitetul Executiv al Orasului Izmail;
Valoare totala : 1.109.018 Euro Buget CJ Tulcea: 537.000 Euro
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 07.02.2020-07.04.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : CBC Connect Trans “Trecere frontiera Isaccea-Orlovka”
Program :

Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare transfrontaliera)​

Beneficiar : UAT Oras Isaccea –lider, in parteneriat cu UAT Judetul Tulcea, Primaria Orlovka (UA), Comitetul Executiv al Consiliului Orasenesc Izmail (UA)
Valoare totala : 2.297.548,41 Euro Buget CJ Tulcea: 200.000 Euro
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 07.04.2021-07.08.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800, SMIS 129636
Program :

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 (AP) - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient (din alocarea financiară ITI Delta Dunării)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 190.162.236,67 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 14.05.2019-30.11.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Extinderea și imbunătățirea modalităților de prevenire a corupției la nivelul UAT-Județul Tulcea, SMIS 152016
Program :

Program Operațional Capacitate Administrativa/471/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 389.245,76 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 28.12.2021-28.03.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Ecosistem digital interconectat și interoperabil - UAT Judetul Tulcea, SMIS 154551
Program :

Program Operațional Capacitate Administrativa/471/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 2.779.885,00 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 16.05.2022-16.09.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, SMIS 137275
Program :

POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - ” Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, (ITI DD)​

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 220.279.012,99 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 15.09.2020-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Tulcea, SMIS 137437
Program :

Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.1, A - Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii

 ​
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 61.972.912,00 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 09.03.2021-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale speciale nr. 14, Tulcea, SMIS 133035
Program :

POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii

 ​
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 5.077.070,29 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 09.03.2021-31.10.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Eficientizare energetică imobil - Corp C1, str. slt. Gavrilov Corneliu, Tulcea, SMIS 133033
Program :

POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii

 ​
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 6.515.865,19 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 17.08.2021-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Eficientizare energetică a imobilului Ambulanța Tulcea, SMIS 133034
Program :

POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii

 ​
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea
Valoare totala : 4.587.864,30 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 12.02.2021-31.12.2023)
Punere in functiune :
Detalii :
Denumire : Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii
Program :

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Domeniul investiției: Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură​
Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea-partener (Aplicant principal ADR SE)
Valoare totala : 2.261.000 lei cu TVA
Stadiu proiectului : În implementare (perioada 04.08.2021-30.09.2023)
Punere in functiune :
Detalii :