Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Descriere
  
AttachmentH.C.J. NR. 01/31.01.2020
  

​privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2020, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale,
pe anii 2021 - 2023

AttachmentH.C.J. NR. 02/31.01.2020
  

​pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV

AttachmentH.C.J. NR. 03/31.01.2020
  

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X

AttachmentH.C.J. NR. 04/31.01.2020
  

​pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentH.C.J. NR. 05/31.01.2020
  

​privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI

AttachmentH.C.J. NR. 06/31.01.2020
  

​privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea, în anul şcolar 2020 - 2021

AttachmentH.C.J. NR. 07/31.01.2020
  

​pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

AttachmentH.C.J. NR. 08/31.01.2020
  

​privind solicitarea transmiterii unui  imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea

AttachmentH.C.J. NR. 09/31.01.2020
  

​privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea

AttachmentH.C.J. NR. 10/31.01.2020
  

​privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea  în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea

AttachmentH.C.J. NR. 11/11.02.2020
  

​privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea

AttachmentH.C.J. NR. 12/14.02.2020
  

​privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în  Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 13/14.02.2020
  

​privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 14/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 15/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 16/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 17/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 18/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 19/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 20/14.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 21/14.02.2020
  

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI

AttachmentH.C.J. NR. 22/14.02.2020
  

​pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentH.C.J. NR. 23/14.02.2020
  

​pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV

AttachmentH.C.J. NR. 24/14.02.2020
  

​pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentH.C.J. NR. 25/20.03.2020
  

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 26/20.03.2020
  

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 27/20.03.2020
  

​privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Tulcea, prevăzut în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea pe anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 28/20.03.2020
  

​pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 72/2019 privind  acordarea de stimulente financiare lunare pentru unele categorii de personal medical şi de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Tulcea

AttachmentH.C.J. NR. 29/27.03.2020
  

​privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020

AttachmentH.C.J. NR. 30/27.03.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2020