Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Descriere
  
AttachmentProiect nr. 01/15.01.2020
  

​pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV

AttachmentProiect nr. 02/15.01.2020
  

​privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea, în anul şcolar 2020 - 2021

AttachmentProiect nr. 03/17.01.2020
  

​pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

AttachmentProiect nr. 04/20.01.2020
  

​privind solicitarea transmiterii unui  imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea

AttachmentProiect nr. 05/20.01.2020
  

​privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea

AttachmentProiect nr. 06/21.01.2020
  

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X

AttachmentProiect nr. 07/21.01.2020
  

​privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI

AttachmentProiect nr. 08/22.01.2020
  

​pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/ 2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 09/22.01.2020
  

​privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2020, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2021- 2023

AttachmentProiect nr. 10/28.01.2020
  

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Periteașca, în suprafață de 1713,85 ha (17.138.596 mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 11/04.02.2020
  

​privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale”

AttachmentProiect nr. 12/06.02.2020
  

​privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 13/06.02.2020
  

​privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 14/06.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 15/06.02.2020
  

​privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 16/06.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 17/06.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 18/06.02.2020
  

​privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 19/06.02.2020
  

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XI

AttachmentProiect nr. 20/06.02.2020
  

​pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/ 2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 21/06.02.2020
  

​pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.13/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV

AttachmentProiect nr. 22/06.02.2020
  

​pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 23/06.02.2020
  

​privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea

AttachmentProiect nr. 24/06.02.2020
  

​privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 25/06.02.2020
  

​privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

AttachmentProiect nr. 26/10.02.2020
  

​privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020

AttachmentProiect nr. 27/11.02.2020
  

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 28/11.02.2020
  

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 4, în suprafață de 1197,0384 ha (11.970.384 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina care aparține domeniului public al Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 29/11.02.2020
  

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 5, în suprafață de 1288,4691 ha (12.884.691 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina, care aparține domeniului public al Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 31/27.02.2020
  

​privind aprobarea fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2020 - 2021, precum și a măsurilor educative aferente