Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Descriere
  
AttachmentProiect nr. 1 /18.01.2021
  

​privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământ special în anul şcolar 2021 - 2022

AttachmentProiect nr. 2/18.01.2021
  

​pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.03.2020

AttachmentProiect nr. 3/18.01.2021
  

​pentru modificarea şi completarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 4/18.01.2021
  

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVII

AttachmentProiect nr. 5/18.01.2021
  

​pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 6/18.01.2021
  

​privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVIII

AttachmentProiect nr. 7/18.01.2021
  

​privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui bun imobil, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

AttachmentProiect nr. 8/18.01.2021
  

​privind aprobarea contractării și garantării  unei finanţări rambursabile interne în valoare de 28.000.000 lei

AttachmentProiect nr. 9/18.01.2021
  

​privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri în suprafață totală de 3 mp, aparținând domeniului public al Județului Tulcea, pentru amplasarea a 3 stâlpi necesari realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice

AttachmentProiect nr. 10/11.02.2021
  

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVIII

AttachmentProiect nr. 11/11.02.2021
  

​privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XIX

AttachmentProiect nr. 12/11.02.2021
  

​privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina asupra unor imobile aflate în domeniul privat al Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 13/12.02.2021
  

​pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 14/12.02.2021
  

​privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2021

AttachmentProiect nr. 15/15.02.2021
  

​privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2021

AttachmentProiect nr. 16/17.02.2021
  

​privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea

AttachmentProiect nr. 22/17.03.2021
  

​privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea

AttachmentProiect nr. 17/09.03.2021
  

​privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” și  „Activităţi social/culturale și de tineret” pentru anul 2021

AttachmentProiect nr. 18/09.03.2021
  

​pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Tulcea pentru a face parte din Comitetul de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 21/16.03.2021
  

​privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin procedura licitației, a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Periteașca, în suprafață de 1713,8596 ha(17.138.596 mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea, constituită conform Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.42/2020

AttachmentProiect nr. 23/17.03.2021
  

​privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota hotărârea de acceptare în calitate de membru în cadrul Asociației, a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Horia

AttachmentProiect nr. 24/23.03.2021
  

​privind renunţarea județului Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea, la calitatea de membru asociat şi retragerea din Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării

AttachmentProiect nr. 25/23.03.2021
  

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Murighiol, în suprafață de 1545,1696 ha (15.451.696 mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 26/25.03.2021
  

​privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unor bunuri imobile, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru preluarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

AttachmentProiect nr. 19/11.03.2021
  

​privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Tulcea în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Tulcea

AttachmentProiect nr. 27/25.03.2021
  

​pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.61/2020 privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XII

AttachmentProiect nr. 28/25.03.2021
  

​pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare

AttachmentProiect nr. 29/05.04.2021
  

​privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2021, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2022- 2024

AttachmentProiect nr. 30/08/.04.2021
  

​privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2021

AttachmentProiect nr. 31/08.04.2021
  

​privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Tulcea, pe anul 2021