Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​privind actualizarea devizului general şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.115/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare podeţ pe DJ 222 L, Intersectie DN 22 D – Carcaliu, km 1+732”, cu modificările ulterioare

Documente atasate

hotărârea nr. 136.pdf