Monitorul Oficial Local

 
Titlu
Registru pentru înregistrarea refuzurilor sau obiecțiilor de a semna sau contrasemna sau aviza acte administrative
Registru privind propunerile de modificare a proiectelor cu caracter normativ
Probleme de interes public – informări
Anunțuri publice – proiecte cu caracter normativ
Minute ale ședintelor publice
Procese verbale ale ședințelor Consiliului Județean
Alte documente