Monitorul Local

 
Descriere
Proiect de hotarare nr.200/18.12.2020Proiect de hotarare nr.200/18.12.2020

​privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea

Proiect de hotărâre nr. 198/16.12.2020Proiect de hotărâre nr. 198/16.12.2020

​privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 151/04.11.2020Proiect de hotărâre nr. 151/04.11.2020

​privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  ale Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr.150/04.11.2020Proiect de hotărâre nr.150/04.11.2020

​privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 149/04.11.2020Proiect de hotărâre nr. 149/04.11.2020

​privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, în anul  2021

Proiect de hotărâre nr.130/15.10.2020Proiect de hotărâre nr.130/15.10.2020

​pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului Județean Tulcea nr. 183/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020, cu completările ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 96/16.07.2020Proiect de hotărâre nr. 96/16.07.2020

privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în vederea organizării concursului „Tulcea-Suzhou, drumul prieteniei”

Proiect de hotărâre nr.71/07.05.2020Proiect de hotărâre nr.71/07.05.2020

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 920,9569 ha (9.209.569 mp), situat în Amenajarea agricolă Dunăvăţ-Murighiol, care aparține domeniului public al Județului Tulcea

Proiect de hotarare nr.58/07.04.2020Proiect de hotarare nr.58/07.04.2020

privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 10,în suprafață de 1542,4165 ha (15.424.165 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina,care aparține domeniului public al Județului Tulcea

Proiect de hotărâre nr.33/12.03.2020Proiect de hotărâre nr.33/12.03.2020

 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Tulcea

Proiect de hotărâre nr.32/05.03.2020Proiect de hotărâre nr.32/05.03.2020

​PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a unui teren cu categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, situat în Amenajarea piscicolă Lunca, în suprafață de 7.280 mp, care aparține domeniului public al Județului Tulcea

Nota de fundamentare pentru modificarea si completarea Proiectului de hotarare nr.30/13.02.2020Nota de fundamentare pentru modificarea si completarea Proiectului de hotarare nr.30/13.02.2020
​NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru modificarea şi completarea Proiectului de Hotărâre nr. 30/13.02.2020 privind modificarea unor trasee şi a orelor din graficele de circulaţie din  Programul de transport judeţean rutier de persoane, prin servicii regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

Proiect de hotărâre nr.30/13.02.2020Proiect de hotărâre nr.30/13.02.2020

​privind modificarea unor trasee şi a orelor din graficele de circulaţie din Programul de transport judeţean rutier de persoane, prin servicii regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre nr.29/11.02.2020Proiect de hotărâre nr.29/11.02.2020
​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 5,  în suprafață de 1288,4691 ha (12.884.691 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina,care aparține domeniului public al Județului Tulcea

 

Proiect de hotărâre nr.28/11.02.2020Proiect de hotărâre nr.28/11.02.2020

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol – Lot nr. 4, în suprafață de 1197,0384 ha (11.970.384 mp), situat în Amenajarea agricolă Pardina care aparține domeniului public al Județului Tulcea

Proiect de hotărâre nr.27/11.02.2020Proiect de hotărâre nr.27/11.02.2020

​privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 1410,5068 ha (14.105.068 mp), situat în Amenajarea agricolă Ostrov Tătaru, care aparține domeniului public al Județului Tulcea

Proiect de hotarare nr.26/10.02.2020Proiect de hotarare nr.26/10.02.2020

privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020​

Proiect de hotarare nr.11/04.02.2020Proiect de hotarare nr.11/04.02.2020

​privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale”​


Proiect de hotarare nr.10/28.01.2020Proiect de hotarare nr.10/28.01.2020

privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Periteașca, în suprafață de 1713,85 ha (17.138.596 mp),care aparține domeniului public al Județului Tulcea