Monitorul Local

 
Descriere
Folder: Registru privind propunerile de modificare a proiectelor cu caracter normativRegistru privind propunerile de modificare a proiectelor cu caracter normativ
Folder: Registru pentru înregistrarea refuzurilor sau obiecțiilor de a semna sau contrasemna sau aviza acte administrativeRegistru pentru înregistrarea refuzurilor sau obiecțiilor de a semna sau contrasemna sau aviza acte administrative
Folder: Procese verbale ale ședințelor Consiliului JudețeanProcese verbale ale ședințelor Consiliului Județean
Folder: Probleme de interes public – informăriProbleme de interes public – informări
Folder: Minute ale ședintelor publiceMinute ale ședintelor publice
Folder: Anunțuri publice – proiecte cu caracter normativAnunțuri publice – proiecte cu caracter normativ
Folder: Alte documenteAlte documente