Monitorul Local

 
Descriere
H.C.J. NR. 137/09.11.2020H.C.J. NR. 137/09.11.2020

​privind modificarea componenţei comisiei de analiză a cererilor pentru acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, stabilită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

H.C.J. NR. 136/09.11.2020H.C.J. NR. 136/09.11.2020

​privind actualizarea devizului general şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.115/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare podeţ pe DJ 222 L, Intersectie DN 22 D – Carcaliu, km 1+732”, cu modificările ulterioare

H.C.J. NR. 135/09.11.2020H.C.J. NR. 135/09.11.2020

​privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 46/2018

H.C.J. NR. 134/09.11.2020H.C.J. NR. 134/09.11.2020

​privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect

H.C.J. NR. 133/09.11.2020H.C.J. NR. 133/09.11.2020

​privind aprobarea proiectului „CBConnect Trans – Dezvoltarea conexiunii intermodale de transport Isaccea-Orlovka-Tulcea-Izmail” și a cheltuielilor legate de proiect

H.C.J. NR. 132/09.11.2020H.C.J. NR. 132/09.11.2020

​privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului STRAT VASILE şi declararea vacantării locului de consilier judeţean al acestuia în  Consiliul Judeţean Tulcea

H.C.J. NR. 131/29.10.2020H.C.J. NR. 131/29.10.2020

​privind aprobarea  „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  2020 –  2021 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”

H.C.J. NR. 130/29.10.2020H.C.J. NR. 130/29.10.2020

​privind înființarea serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Lebăda” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

H.C.J. NR. 129/29.10.2020H.C.J. NR. 129/29.10.2020

​privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2020

H.C.J. NR. 128/29.10.2020H.C.J. NR. 128/29.10.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 127/29.10.2020H.C.J. NR. 127/29.10.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 126/29.10.2020H.C.J. NR. 126/29.10.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 125/29.10.2020H.C.J. NR. 125/29.10.2020

​privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea, în mandatul 2020-2024

H.C.J. NR. 124/18.09.2020H.C.J. NR. 124/18.09.2020

​privind asumarea responsabilității de către Consiliul Județean Tulcea a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru având ca obiect furnizarea și distribuția de produse lactate, produse de panificație, fructe, pentru anii școlari 2020 – 2021 și 2021 – 2022, în cadrul Programului pentru școli al României în Județul Tulcea

H.C.J. NR. 123/18.09.2020H.C.J. NR. 123/18.09.2020

​pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

H.C.J. NR. 122/18.09.2020H.C.J. NR. 122/18.09.2020

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XV

H.C.J. NR. 121/18.09.2020H.C.J. NR. 121/18.09.2020

​privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 120/18.09.2020H.C.J. NR. 120/18.09.2020

​privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 119/18.09.2020H.C.J. NR. 119/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 118/18.09.2020H.C.J. NR. 118/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco -Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 117/18.09.2020H.C.J. NR. 117/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 116/18.09.2020H.C.J. NR. 116/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 115/18.09.2020H.C.J. NR. 115/18.09.2020

​privind modificarea şi completarea Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

H.C.J. NR. 114/18.09.2020H.C.J. NR. 114/18.09.2020

​privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nedelcu Gheorghe

H.C.J. NR. 113/28.08.2020H.C.J. NR. 113/28.08.2020

​privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)” și a contribuției proprii a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Tulcea

H.C.J. NR. 112/28.08.2020H.C.J. NR. 112/28.08.2020

​privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 111/28.08.2020H.C.J. NR. 111/28.08.2020

​privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea

H.C.J. NR. 110/28.08.2020H.C.J. NR. 110/28.08.2020

​privind aprobarea participării Județului Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea în parteneriat cu  Departamentul Aveyron (Republica Franceză), prin Consiliul Departamental Aveyron, în vederea implementării proiectului ,,Schimb sportiv internațional între tineri francezi din Aveyron și tineri români din județul Tulcea”, co-finanțat prin Programul Jeunesse VI

H.C.J. NR. 109/28.08.2020H.C.J. NR. 109/28.08.2020

​privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în vederea organizării concursului „Tulcea-Suzhou, drumul prieteniei”

H.C.J. NR. 108/28.08.2020H.C.J. NR. 108/28.08.2020

​pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

1 - 30Next