Monitorul Local

 
Descriere
H.C.J. NR. 124/18.09.2020H.C.J. NR. 124/18.09.2020

​privind asumarea responsabilității de către Consiliul Județean Tulcea a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru având ca obiect furnizarea și distribuția de produse lactate, produse de panificație, fructe, pentru anii școlari 2020 – 2021 și 2021 – 2022, în cadrul Programului pentru școli al României în Județul Tulcea

H.C.J. NR. 123/18.09.2020H.C.J. NR. 123/18.09.2020

​pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

H.C.J. NR. 122/18.09.2020H.C.J. NR. 122/18.09.2020

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XV

H.C.J. NR. 121/18.09.2020H.C.J. NR. 121/18.09.2020

​privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 120/18.09.2020H.C.J. NR. 120/18.09.2020

​privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 119/18.09.2020H.C.J. NR. 119/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 118/18.09.2020H.C.J. NR. 118/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco -Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 117/18.09.2020H.C.J. NR. 117/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 116/18.09.2020H.C.J. NR. 116/18.09.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 115/18.09.2020H.C.J. NR. 115/18.09.2020

​privind modificarea şi completarea Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

H.C.J. NR. 114/18.09.2020H.C.J. NR. 114/18.09.2020

​privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nedelcu Gheorghe

H.C.J. NR. 113/28.08.2020H.C.J. NR. 113/28.08.2020

​privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)” și a contribuției proprii a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Tulcea

H.C.J. NR. 112/28.08.2020H.C.J. NR. 112/28.08.2020

​privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 111/28.08.2020H.C.J. NR. 111/28.08.2020

​privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea

H.C.J. NR. 110/28.08.2020H.C.J. NR. 110/28.08.2020

​privind aprobarea participării Județului Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea în parteneriat cu  Departamentul Aveyron (Republica Franceză), prin Consiliul Departamental Aveyron, în vederea implementării proiectului ,,Schimb sportiv internațional între tineri francezi din Aveyron și tineri români din județul Tulcea”, co-finanțat prin Programul Jeunesse VI

H.C.J. NR. 109/28.08.2020H.C.J. NR. 109/28.08.2020

​privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în vederea organizării concursului „Tulcea-Suzhou, drumul prieteniei”

H.C.J. NR. 108/28.08.2020H.C.J. NR. 108/28.08.2020

​pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

H.C.J. NR. 107/28.08.2020H.C.J. NR. 107/28.08.2020

​privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XV

H.C.J. NR. 106/28.08.2020H.C.J. NR. 106/28.08.2020

​pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

H.C.J. NR. 105/28.08.2020H.C.J. NR. 105/28.08.2020

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XIV

H.C.J. NR. 104/28.08.2020H.C.J. NR. 104/28.08.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J NR. 103/28.08.2020H.C.J NR. 103/28.08.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 102/28.08.2020H.C.J. NR. 102/28.08.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

H.C.J. NR. 101/21.08.2020H.C.J. NR. 101/21.08.2020

​privind redistribuirea produselor contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

H.C.J. NR. 100/31.07.2020H.C.J. NR. 100/31.07.2020

​privind aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul județului Tulcea al proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Sarighiol de Deal–Rahman”

H.C.J. NR. 99/31.07.2020H.C.J. NR. 99/31.07.2020

​privind aprobarea derulării procedurilor pentru trecerea în domeniul public al Județului Tulcea a unor bunuri din patrimoniul Companiei Naționale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi, situate în Portul Tulcea

H.C.J. NR. 98/31.07.2020H.C.J. NR. 98/31.07.2020

​privind solicitarea transmiterii unui  imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, în domeniul public al judeţului Tulcea

H.C.J. NR. 97/31.07.2020H.C.J. NR. 97/31.07.2020

​privind modificarea organigramei, a statului de funcții și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea

H.C.J. NR. 96/31.07.2020H.C.J. NR. 96/31.07.2020

​privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Centrul de Îngrijire și Asistență „Lebăda” Tulcea”

H.C.J. NR. 95/31.07.2020H.C.J. NR. 95/31.07.2020

​pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

1 - 30Next