Monitorul Local

 
Descriere
Proiect nr. 205/24.12.2020Proiect nr. 205/24.12.2020

​privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unor bunuri imobile, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

Proiect nr. 204/22.12.2020Proiect nr. 204/22.12.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

Proiect nr. 203/22.12.2020Proiect nr. 203/22.12.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

Proiect nr. 202/22.12.2020Proiect nr. 202/22.12.2020

​privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului GUDU MICHAEL şi declararea vacantării locului de consilier judeţean al acestuia în  Consiliul Judeţean Tulcea

Proiect nr. 201/18.12.2020Proiect nr. 201/18.12.2020

​privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea

Proiect nr. 200/18.12.2020Proiect nr. 200/18.12.2020

​privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea

Proiect nr. 199/17.12.2020Proiect nr. 199/17.12.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

Proiect nr. 197/15.12.2020Proiect nr. 197/15.12.2020

​pentru  modificarea Anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 117/2017  pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,  a indicatorilor tehnico – economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 196/15.12.2020Proiect nr. 196/15.12.2020

​pentru  modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și  a indicatorilor tehnico – economici ai investiției ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 195/15.12.2020Proiect nr. 195/15.12.2020

​pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 145/ 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020

Proiect nr. 194/15.12.2020Proiect nr. 194/15.12.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020

Proiect nr. 192/14.12.2020Proiect nr. 192/14.12.2020

​privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea

Proiect nr. 198/16.12.2020Proiect nr. 198/16.12.2020

​privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect nr. 191/11.12.2020Proiect nr. 191/11.12.2020

​privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2020

Proiect nr. 190/11.12.2020Proiect nr. 190/11.12.2020

​privind aprobarea execuției estimate a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul IV  2020

Proiect nr. 189/11.12.2020Proiect nr. 189/11.12.2020

​privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Baia și din administrarea Consiliului Local al Comunei Baia, în domeniul public al judeţului Tulcea

Proiect nr. 188/11.12.2020Proiect nr. 188/11.12.2020

​privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Horia și din administrarea Consiliului Local al Comunei Horia, în domeniul public al judeţului Tulcea

Proiect nr. 187/11.12.2020Proiect nr. 187/11.12.2020

​pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/ 2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 186/10.12.2020Proiect nr. 186/10.12.2020

​pentru  modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 144/2019  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizarea energetică a imobilului  Ambulanța Tulcea”, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 185/10.12.2020Proiect nr. 185/10.12.2020

​privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.105/2019

Proiect nr. 184/10.12.2020Proiect nr. 184/10.12.2020

​privind modificarea  Regulamentului de funcționare și a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 14/5/25.07.2008, cu completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.7/31.01.2020

Proiect nr.183/10.12.2020Proiect nr.183/10.12.2020

​privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVII

Proiect nr. 182/10.12.2020Proiect nr. 182/10.12.2020

​privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVI

Proiect nr. 181/10.12.2020Proiect nr. 181/10.12.2020

​pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, cu modificările ulterioare

Proiect nr. 180/10.12.2020Proiect nr. 180/10.12.2020

​privind aprobarea virării contribuției unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă  “Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 – 2020” implementate de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

Proiect nr.179/10.12.2020Proiect nr.179/10.12.2020

​privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2020- 2021 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea

Proiect nr. 178/10.12.2020Proiect nr. 178/10.12.2020

​privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență ”Dumbrava” Babadag

Proiect nr. 177/10.12.2020Proiect nr. 177/10.12.2020

​privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag

Proiect nr. 176/10.12.2020Proiect nr. 176/10.12.2020

​privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil

Proiect nr. 175/10.12.2020Proiect nr. 175/10.12.2020

​privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Cerna și din administrarea Consiliului Local al Comunei Cerna, în domeniul public al judeţului Tulcea

1 - 30Next