Obiectiv General

     Obiectivul general al relaţiilor de colaborare externă este reperezentat de alinierea relaţiilor externe ale judeţului Tulcea la obiectivele majore ale politicii externe naţionale. Identificarea unor tendinţe comune de dezvoltare şi cooperare, reprezentarea intereselor locale la nivel extern, conduc la întărirea capacităţii aşezărilor din judeţ de a face faţă concurenţei cu regiunile învecinate. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat ale Consiliului Judeţean Tulcea cu structuri similare din alte state sunt îndreptate către creşterea şi consolidarea capacităţii administraţiei publice judeţene de accesare a fondurilor europene şi de preluare/diseminare a bunelor practici în domeniul serviciilor publice locale, al dezvoltării infrastructurii, al turismului, al dezvoltării regionale durabile, în general

Relatii de colaborare bilaterale

Departamentul Aveyron - Franţa
 
Municipalitatea Suzhou - China
 
Provincia Potenza - Italia
 
Provincia Fryslan - Olanda
 
Consiliul Regional Odessa - Ucraina
 
Provincia Ben Tre, Republica Socialistă Vietnam
 
Regiunea Tavush,Republica Armenia
 
Oraşul Izmail,Republica Ucraina
 
Raionul Cahul – Republica Moldova
 
Raionul Mozyr – Republica Belarus
 
Raionul Soroca – Republica Moldova
 

Membru in organisme internationale

 Ansamblul Regiunilor Europene - Assembly of European Regions (ARE)
 
Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM)
 
Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunărea de Jos"
 
Comunitatea de lucru a regiunilor Dunărene (ARGE DONAULANDER)
 
Asociaţia de Cooperare "Euroregiunea Marea Neagră"