Cooperare între Județul Tulcea și Orașul Izmail din Ucraina
 
  • Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr. 82/05.2017 privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi Orașul Izmail din Ucraina
În ultimii ani,  între România și Ucraina s-a dezvoltat o strânsă cooperare la nivel descentralizat, atât în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” cât și, ulterior, în baza Acordului de cooperare încheiat  între Consiliul Regional Odessa și Consiliul Județean Tulcea, pe data de 29.05.2008, și reglementat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 73/30.05.2008.
Relația de colaborare cu Orașul Izmail s-a conturat, de asemenea, odată cu înființarea Euroregiunii „Dunărea de Jos”, în 1998, moment ce a marcat începutul unor colaborări îndeosebi în cadrul unor proiecte cu finanțare externă care au fost consolidate odată cu înființarea Asociației de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, reglementată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 57/24.10.2008.  De-a lungul timpului, au avut loc întâlniri între cele două unități administrativ-teritoriale în scopul extinderii  relațiilor de prietenie, astfel fiind identificate noi domenii de cooperare.
În vederea concretizării reperelor de colaborare stabilite de comun acord între cele două părți mai sus menționate, prin adresa nr. 4879/24.04.2017, Orașul Izmail și-a manifestat intenția  de  a semna o Înțelegere  de Cooperare cu Județul Tulcea. Înțelegerea de Cooperare dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale vizează dezvoltarea cooperării în următoarele domenii: cultură, educație și știință, sănătate, administrație  locală, mediu, economie și investiții, știință și tehnologie, sport, turism,etc.
Date fiind premisele și, implicit, perspectivele colaborării între Județul Tulcea și Orașul Izmail, a fost redactat un proiect de Înțelegere de Cooperare între cele două entități.  Documentul a fost transmis spre avizare la Ministerul Dezvoltării Regionale ,Administrației Publice și Fondurilor Europene respectiv la Ministerul Afacerilor Externe, conform prevederilor art.41 alin.3 din Legea nr.590/2003 privind tratatele și prevederile art.15 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Prin adresa nr. 57710  din 12.05.2017 Ministerul  Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a comunicat avizul favorabil asupra textului Înțelegerii de Cooperare. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a transmis Consiliului Județean Tulcea, prin adresa nr. H 2-2/630 din 11.05.2017, avizarea favorabilă a Înțelegerii de Cooperare. Ambele ministere au formulat observații, de care s-a ținut cont în redactare proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Tulcea.Înbțelegerea de Cooperare a fost semnată pe data de 26 mai 2017, la Izmail, Ucraina.