​Act de Cooperare Bilaterală

 - Înțelegerea de Cooperare între județul Tulcea din România și Raionul Mozyr din Republica Belarus, semnată la data de 14 iunie 2018, la Mozyr și aprobată prin Hotărârea consiliului Județean nr. 88 din 21 mai 2018.

Istoricul parteneriatului

Bazele cooperării dintre Consiliul Județean Tulcea și Republica Belarus au fost puse în anul 2017, odată cu prima vizită oficială a domnului Andrei Grinkevich, ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Belarus în România, la Tulcea.

Ulterior, în cadrul unei întâlniri oficiale, desfășurate la Tulcea în luna februarie 2018 Excelența Sa a venit cu mai multe propuneri concrete de cooperare. Printre acestea se numără și semnarea unei Înțelegeri cu Raionul Mozyr.

Atât Ambasada Republicii Belarus la București cât și Consiliul Executiv Raional Mozyr au transmis către Consiliul Județean Tulcea solicitări în ceea ce privește semnarea unei Înțelegeri de Cooperare, identificându-se anumite domenii comune de interes. Astfel, având în vedere interesele comune, se dorește concretizarea cooperării în următoarele domenii: administrație publică, economie și comerț, atragerea investițiilor și crearea întreprinderilor mixte, educație, știință și tehnologie, sport, turism și recreere, cultură, agricultură, eficiență energetică și surse regenerabile (alternative) de energie, ecologia și protecția mediului înconjurător, transport și telecomunicații, precum și valorificarea patrimoniului cultural și natural.