Provincia Ben Tre, Republica Socialistă Vietnam

 

       
Înțelegere de cooperare încheiată între Județul Tulcea și Provincia Ben Tre, Republica Socialistă Vietnam
 
 
  
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 131 din 30.09.2014 privind aprobarea Înțelegerii de cooperare încheiată între Județul Tulcea și Provincia Ben Tre, Republica Socialistă Vietnam ;
 •  
  Istoricul parteneriatului    
   

  Județul Tulcea și Provincia Ben Tre se află în relații de prietenie și cooperare începând din anul 2014. Dat fiind specificul zonei de deltă, a Dunării, respectiv a fluviului Mekong, ce caracterizează cele două zone, la începutul anului 2014 s-a conturat oportunitatea unei cooperări reciproc avantajoase între Tulcea și Ben Tre.

  Astfel, pe 16 octombrie 2014, la Milano, Italia, sub auspiciile ASEM a fost semnată Înțelegerea de cooperare între Provincia Ben Tre și Județul Tulcea, prin care cele două părți au convenit să coopereze, potrivit nivelului lor actual de dezvoltare, în următoarele domenii: administrație publică locală, mediu, sănătate, cultură, educație, sport, turism și alte domenii de interes general.

  În principal, cele două părți s-au angajat să coopereze în activitățile relevante din sistemul de cooperare Mekong –Dunăre, în conformitate cu specificul cadrului de cooperare ASEM, inclusiv în cadrul proiectelor conexe coordonate de agenții importante din Vietnam și UE și sprijinite de UE, cum ar fi cele din domeniul gestionării resurselor de apă, protecției mediului, conservării biodiversității, problemelor transfrontaliere de mediu, ecoturism.

  Astfel, s-a conturat ideea implementării proiectului cu titlul  „Crearea unei Zone Pilot de Conservare a Biodiversităţii pentru un Ecoturism Durabil şi a unui Centru de Informare privind Dezvoltarea Turismului în Delta Mekong”.

  În ceea ce privește stadiul implementării proiectului comun ce vizează Delta Mekongului,  Consiliul Județean Tulcea a solicitat ARBDD și INCDDD sprijinul în vederea demarării demersurilor de ordin tehnic în cadrul proiectului, prin desemnarea a doi specialiști cu expertiză în domeniul biodiversității și al managementului zonelor protejate care să se deplaseze la Ben Tre pentru a studia îndeaproape potențialul de materializare a obiectivelor proiectului în raport cu realitatea existentă în teren.

  Această inițiativă s-a și materializat, de altfel, cinci reprezentanți  ai județului Tulcea, din rândul experților de mediu din cadrul ARBDD și INCDDD, deplasându-se, în toamna anului 2016, la Ben Tre în vederea evaluării la fața locului a zonelor  ce vor face obiectul proiectului comun româno-vietnamez.