Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
ast.pdf
  
CERERE AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT (A.S.T.)PENTRU AVIZ PREALABIL TRANSPORTULUI (A.P.T.)ALTE AUTORIZATII EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
cerere  emitere aviz catu.doc
  
CERERE pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, din cadrul CJTulcea, în condiţiile HG 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru RBDDDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Cerere de informatii de interes public 2016.doc
  
Formular-tip cerere de informaţii de interes publicACCESUL LA INFORMATII PUBLICE IN CONFORMITATE CU LEGEA 544/2001
cerere emiterea avizului comisiei PUZ.doc
  
CERERE pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, pentru Plan Urbanistic ZonalDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
cerere model cr reg sp.doc
  
Cerere model curse regulate specialeALTE AUTORIZATII EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire-desfiinţare_2014.doc
  
CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire-desfiinţareDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism_2014.doc
  
CERERE pentru emiterea certificatului de urbanismDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizaţiei de construire-desfiinţare_2014.doc
  
CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizaţiei de construire-desfiinţareDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism_2014.doc
  
CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanismDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea de acitivItăţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul.doc
  
Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea de acitivItăţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta DunăriiALTE AUTORIZATII EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
COMUNICARE  privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul Judetean.doc
  
COMUNICARE  privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul JudeţeanDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Inspectoratul Teritorial in Construcţii.doc
  
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Inspectoratul Teritorial in ConstrucţiiDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul judetean.doc
  
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul judeţeanDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Inspectoratuil Teritorial in Constructii.doc
  
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Inspectoratuil Teritorial în ConstrucţiiDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire.doc
  
Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construireDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
declatratia valorii realetulcea.docx
  
DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construireDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Extrase din Legea 50-1991.doc
  
Extrase din Legea 50/1991DOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
FORMULAR  TIP cerere_CJTULCEA _tip_autorizatii_acorduri.doc
  
Formular tip cerere autorizatii acorduri DJALTE AUTORIZATII EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
Model pentru PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI.doc
  
Model pentru PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEIDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Model Petiţie.pdf
  
Model PetiţiePETIŢII
PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA.doc
  
PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALADOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.doc
  
PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILORDOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Reclamatie administrativa 2016.doc
  
Reclamaţie administrativăACCESUL LA INFORMATII PUBLICE IN CONFORMITATE CU LEGEA 544/2001
SDD_Jud Tulcea_integrat_v14.pdf
  
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021-2027PROIECTE CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA