Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Anexa 02Rezultat patrimonialTrimestrial
Anexa 03Situatia fluxurilor de trezorerie - 03Trimestrial
Anexa 04Situatia fluxurilor de trezorerie - 04Trimestrial
Anexa 1BilantTrimestrial,Lunar
Anexa 11Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partal din venituri proprii - cheltuieliTrimestrial,Lunar
Anexa 12Contul de executie a bugetului local - venituriTrimestrial
Anexa 13Contul de executie a bugetului local - cheltuieliTrimestrial
Anexa 14bDisponibil din mijloace cu destinatie specialaTrimestrial
Anexa 15Contul de executie a bugetului creditelor externe - cheltuieliTrimestrial
Anexa 16Contul de executie a bugetului creditelor interne - cheltuieliTrimestrial
Anexa 17Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituriTrimestrial
Anexa 18Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieliTrimestrial
Anexa 20aSituatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderareTrimestrial
Anexa 20bSituatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderareTrimestrial
Anexa 21Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele localeTrimestrial
Anexa 22Veniturile, Cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritorialeTrimestrial
Anexa 23Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizateTrimestrial
Anexa 27Situatia platilor efectuate la titlul 56"Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare"Trimestrial
Anexa 29Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadeiTrimestrial
Anexa 30b - BA Partea IPlati restante - ale institutiilor publice finantate integral din venituri propriiTrimestrial,Lunar
Anexa 30b - BA Partea IISinteza platilor restante si arieratelor - finantate integral din venituri propriiTrimestrial,Lunar
Anexa 30b - BL Partea IPlati restante - Buget localTrimestrial,Lunar
Anexa 30b - BL Partea IISinteza platilor restante si arieratelor - buget localTrimestrial,Lunar
Anexa 30b - BN Partea IPlati restante - Buget fonduri externe nerambursabileTrimestrial,Lunar
Anexa 30b - BN Partea IISinteza platilor restante si arieratelor - fonduri externe nerambursabileTrimestrial,Lunar
Anexa 30b - Partea IPlati restante - TotalTrimestrial,Lunar
Anexa 30b Partea IISinteza platilor restante si arieratelor - totalTrimestrial,Lunar
Anexa 30b.1Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritorialeTrimestrial
Anexa 31bSituatia actiunirlo detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straineTrimestrial
Anexa 32Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidatTrimestrial
1 - 30Next