DenumireURL Path
collapse Categorie: ACCESUL LA INFORMATII PUBLICE IN CONFORMITATE CU LEGEA 544/2001
Formular-tip cerere de informaţii de interes public Descarca
Reclamaţie administrativă Descarca
collapse Categorie: ALTE AUTORIZATII EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea de acitivItăţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Descarca
Cerere model curse regulate speciale Descarca
CERERE AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT (A.S.T.)PENTRU AVIZ PREALABIL TRANSPORTULUI (A.P.T.) Descarca
Formular tip cerere autorizatii acorduri DJ Descarca
collapse Categorie: DOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire Descarca
Extrase din Legea 50/1991 Descarca
DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire Descarca
Model pentru PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI Descarca
PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA Descarca
PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Descarca
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul Judeţean Descarca
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Inspectoratul Teritorial in Construcţii Descarca
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul judeţean Descarca
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Inspectoratuil Teritorial în Construcţii Descarca
Cerere pentru avizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism Descarca
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - desfiintare Descarca
Cerere pentru emiterea Avizului arhitectului sef Descarca
Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate Descarca
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Descarca
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire - desfiintare Descarca
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism Descarca
Declarație pe propria raspundere Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Descarca
collapse Categorie: PETIŢII
Model Petiţie Descarca
collapse Categorie: PROIECTE CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021-2027 Descarca