Buget propriu de venituri si cheltuieli al judetului Tulcea pe anul 2012 - PROIECT

 

​Buget propriu aprobat rectificat ​executie
 
​Buget institutii subordonate
​- Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor aprobat ​rectificat ​executie
​- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională aprobat rectificat
​executie
​- Spitalul Judeţean de Urgenţă aprobat rectificat ​executie
​- Institutul de Cercetări Eco - Muzeale aprobat ​rectificat ​executie
​- Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna” aprobat ​rectificat ​executie
​- Centrul Cultural “Jean Bart” aprobat ​rectificat ​executie
​- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aprobat rectificat ​executie
​- Camera Agricolă Judeţeană aprobat rectificat ​executie
 
​Buget Regii Autonome
- ​R. A. Aeroportul “Delta Dunării” aprobat rectificat ​executie
​- R. A. Administraţia Zonei Libere Sulina aprobat ​rectificat ​executie

 

 

Indicatori financiari trimestrul IV 2012

 

Calculul gradului de indatorare a bugetului local al judetului Tulcea in urma contractarii/garantarii de imprumuturi pe baza datelor extrase din bugetul local

 

Serviciul datoriei publice locale - judetul Tulcea - Consiliul Judetean Tulcea

Situatii financiare 2012

Bilanţ
Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
Plăţi restante la data de 31.12.2012​

BUGET 2011