Hotărâri pe anul 2019

Hotararea
privind
  
1/01.2019
privind preluarea ca venit la bugetul local al Județului Tulcea a excedentului înregistrat la data de 31 decembrie 2018 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
2/01.2019
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2019 - 2020
detalii aici ...
3/01.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 221/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III
detalii aici ...
4/01.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
5/01.2019
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV
detalii aici ...
6/01.2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 197/2017 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de partener,  la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat „CLEAN RIVER”, precum şi a cofinanțării aferente
detalii aici ...
7/01.2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 198/2017 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant principal, la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat „Infrastructură transfrontalieră de sănătate”, precum şi a cofinanțării aferente
detalii aici ...
8/01.2019
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției  „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina”
detalii aici ...
9/01.2019
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției  „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi”
detalii aici ...
10/01.2019
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...